•  poniedziałek, 16 stycznia 2017    20:46   Redaktor rz   1180

 • Referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej

 • Mieszkańcy Świdwina 22 stycznia 2016 r. udadzą się do urn wyborczych. W referendum lokalnym będą decydować o odwołaniu Burmistrza i Rady Miasta.

 • lobez24.pl | Referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej internet, Budynek Urzędu Miejskiego
 • Pytania w referendum

  - Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Świdwina, Jana Owsiaka przed upływem kadencji.
  - Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Świdwina przed upływem kadencji?

  Pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania Burmistrza i Rady Miasta podpisało się ponad 1200 mieszkańców. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział trzy piąte wyborców, którzy głosowali na burmistrza w wyborach samorządowych w 2014 roku. To dokładnie 3281 mieszkańców Świdwina.

  - Obecny burmistrz rządzi już trzecią kadencję, w mieście generalnie niewiele się dzieje i w sferze społecznej też są problemy, bo nasze władze nie słuchają mieszkańców - mówi jeden z inicjatorów i opozycyjny radny, Marek Tarka.

  W roku 2016 w naszym regionie odbyły się trzy referenda. W lutym mieszkańcy Trzebiatowa skutecznie odwołali swojego burmistrza. Swoje fotele obronili burmistrzowie Płotów i Dobrzan - do referendum poszło zbyt mało wyborców.
 • Jakie są powody referendum?

  Lista zarzutów jakie inicjatorzy referendum formułują pod adresem władz jest długa.

  Burmistrzowi zarzucają między innymi:
  • sprzedaż nieistniejącej fabryce mebli, 4.5 hektara ziemi z naruszeniem prawa,
  • przeprowadzone z naruszeniem prawa przetargi na inwestycje miejskie (składanie fałszywych oświadczeń przez burmistrza), przetargi wygrywała firma powiązana z burmistrzem,
  • brak konkursów na stanowiska kierownicze w mieście,
  • wyznaczenie na stanowisko kierownicze osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji,
  • niejasne ruchy kadrowe przy przejściu na emeryturę byłej skarbnik miasta,która dzień po przejściu na emeryturę i pobraniu 50.000 zł odprawy, została zastępcą burmistrza,
  • zbyt wysokie uposażenia głównych urzędników w mieście,
  • nepotyzm i kolesiostwo przy zatrudnianiu i przydzielaniu lokali z zasobów miasta,
  • pobranie ekwiwalentu w wysokości 34 660,71 zł za niewykorzystany urlop w trakcie kadencji,
  • stagnacja, brak rozwoju oraz systematyczne zadłużanie miasta,
  • działanie władz na szkodę miasta i mieszkańców,
  • utrata zaufania społecznego,
  • działanie dla własnych korzyści,


  Rada Miasta z kolei krytykowana jest za:
  • utrata zaufania społecznego,
  • radni nie reprezentują interesów mieszkańców, brak kontaktu z radnymi,
  • brak kontroli i nadzoru nad burmistrzem oraz reakcji na łamanie prawa przez burmistrza,
  • podwyższenie wynagrodzenia burmistrza do kwoty 12 297 zł, przy słabej kondycji finansowej miasta i wykazanych podczas kontroli nieprawidłowości działaniu urzędu za, które odpowiada burmistrz,
  • powołanie niekompetentnego skarbnika,
  • podjęcie uchwał zezwalających na sprzedaż gruntów ornych, nieistniejącej fabryce mebli,
  • radny zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu (ponad 0.5 promila) nie ponosi konsekwencji,
  • działanie dla własnych korzyści;

 • Przeczytaj także:


   poniedziałek, 02 stycznia 2017    13:06   2619  

  Działania Burmistrza Łobza na rzecz rozwoju Gminy Łobez w 2016 roku - prezentacja

  Podczas sesji Rady miejskiej w Łobzie Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła przedstawił zgromadzonym na sali obrad prezentację dotyczącą swoich działań podjętych rzecz rozwoju naszej gminy w 2016 roku.