•  poniedziałek, 03 kwiecień 2017    11:41   Redaktor rz   4509

 • Oświadczenie wspólne Starosty Łobeskiego i Burmistrza Łobza

 • w sprawie inwestycji prowadzonej przez ECO REVOLUTION POLSKA Sp. z o.o.

 • lobez24.pl | Oświadczenie wspólne Starosty Łobeskiego i Burmistrza Łobzalobez24.pl
 • Szanowni Mieszkańcy

  Na terenie Powiatu Łobeskiego rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat blokowania przez administrację publiczną inwestycji prowadzonej przez firmę ECO REVOLUTION POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Łobzie. Starosta Łobeski i Burmistrz Łobza informują, że Powiat i Gmina uczyniły wszystko co w ich mocy aby doprowadzić do skutecznej realizacji inwestycji, a inwestor na każdym etapie mógł i nadal może liczyć na wsparcie. Jednak podstawowym obowiązkiem administracji jest przestrzeganie prawa i dbanie o dobro wszystkich mieszkańców. Administracja powiatowa i gminna udziela pomocy inwestorom, lecz jej działania nie mogą wykraczać poza granice określone prawem.

  Dokumenty w tych sprawach stanowią informację publiczna i podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Część dokumentów została udostępniona na wniosek dziennikarzy i opisana w lokalnej prasie. Każdy zainteresowany obywatel może bezpośrednio zapoznać się z dokumentami po złożeniu stosownego wniosku w Starostwie Powiatowym w Łobzie i Urzędzie Miejskim Łobzie.

  Jednocześnie oświadczamy, że inwestor nadal będzie traktowany priorytetowo a wszelkie jego wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie w najkrótszym czasie. Inwestor uzyska od władz samorządowych oraz urzędników, każdą możliwą pomoc mieszczącą się w granicach prawa. Pracownicy naszych urzędów mają pełną świadomość wagi, każdej inwestycji dla przyszłości gminy i powiatu, dla ich rozwoju gospodarczego i pomyślności mieszkańców do których przecież należą.

  Podpisano:
  Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła
  Starosta Łobeski Paweł Marek


 • Przeczytaj także:


   poniedziałek, 27 marzec 2017    08:11   3930  

  Problemy inwestora z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

  Starosta uznał, że: z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska - odmawia spółce wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


   czwartek, 01 wrzesień 2016    14:13   2499  

  Konferencja prasowa ECO REVOLUTION Polska Sp. z o.o.