•  środa, 05 kwiecień 2017    10:14   Redaktor rz   1935

 • Kolejny most będzie remontowany.

 • Zbudowany w 1938 roku most na Redze niedaleko miejscowości Strzmiele zostanie gruntownie wyremontowany.

 • lobez24.pl | Kolejny most będzie remontowany.zzdw.koszalin.pl
 • Zbudowany w 1938 roku most na Redze - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 niedaleko miejscowości Strzmiele - zostanie gruntownie wyremontowany. Zadanie będzie realizowane z budżetu własnego ZZDW - informuje portal lobez24 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

  80-letni most.

  Most na rzece Rega został zbudowany około 1938 roku, znajduję się na granicy dwóch gmin: Łobez i Radowo Małe, na obszarze chronionym Natura 2000 Dorzecze Regi. Obiekt jest konstrukcją dwuprzęsłową, o długości blisko 28 metrów i aktualnej szerokości jezdni wynoszącej 7,3 m. Most przetrwał wojnę, ale ciekawostką może być fakt, że w przęśle nurtowym, we wszystkich belkach z boku, wykute zostały wnęki, które mogły służyć do założenia ładunków wybuchowych.

  Remont mostu

  Remont mostu będzie obejmował przyczółki, skrzydła i filar oraz płytę mostu. Wykonane zostaną nowe ściany oporowe utrzymujące nasyp drogowy w obrębie przyczółków oraz nowa izolacja płyty mostu. Na moście i dojazdach zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni.

  Utrudnienia dla kierowców

  W tej chwili trwa wyłanianie wykonawcy w przetargu, do którego zgłosiło się 8 firm. Ceny wahały się od ponad 870 tys. zł do blisko 1 700 tys. zł, przy planowanym na tę inwestycję budżecie w wysokości 1 290 tys. zł. Najniższą cenę zaoferowała firma Kowal ze Szczecina. W trakcie remontu ruch będzie odbywał się tu wahadłowo, połówką jezdni. Przewiduje się również ograniczenie prędkości do 40 km/h.

  Roboty budowlane mają być zakończone do 16 października 2017 r.

 •  Mapa powiat: łobeski, miasto: