•  poniedziałek, 15 maj 2017    12:01   Redaktor rz   1254

 • Konkurs fotograficzny

 • Fotografie promujące Gminę Łobez, ukazujące piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, budynki, obiekty inwestycyjne oraz wydarzenia kulturalne. Nagrodą w konkursie jest wyjazd zagraniczny ufundowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Gmina Łobez.

 • lobez24.pl | Konkurs fotograficznylobez24.pl
 • Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają tylko mieszkańców Gminy Łobez. Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Gminę Łobez i ukazujących piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, budynki, obiekty inwestycyjne oraz wydarzenia kulturalne.

  Każdy uczestnik może zgłosić od 3 do 5 fotografii w rozdzielczości min. 1600x1200 pikseli, technika wykonania zdjęć jest dowolna. Prace z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie, I piętro, z dopiskiem: konkurs fotograficzny „MOJE MIASTO – GMINA ŁOBEZ” w terminie do 31 lipca 2017 roku.

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna i Gmina Łobez.

  Więcej informacji:
  Regulamin Konkursu Fotogranicznego
  Karta zgłoszenia