Referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej

poniedziałek, 16 January 2017 20:46   swidwin

Mieszkańcy Świdwina 22 stycznia 2016 r. udadzą się do urn wyborczych. W referendum lokalnym będą decydować o odwołaniu Burmistrza i Rady Miasta.

Referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej internet, Budynek Urzędu Miejskiego

Pytania w referendum

- Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Świdwina, Jana Owsiaka przed upływem kadencji.
- Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miasta Świdwina przed upływem kadencji?

Pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania Burmistrza i Rady Miasta podpisało się ponad 1200 mieszkańców. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział trzy piąte wyborców, którzy głosowali na burmistrza w wyborach samorządowych w 2014 roku. To dokładnie 3281 mieszkańców Świdwina.

- Obecny burmistrz rządzi już trzecią kadencję, w mieście generalnie niewiele się dzieje i w sferze społecznej też są problemy, bo nasze władze nie słuchają mieszkańców - mówi jeden z inicjatorów i opozycyjny radny, Marek Tarka.

W roku 2016 w naszym regionie odbyły się trzy referenda. W lutym mieszkańcy Trzebiatowa skutecznie odwołali swojego burmistrza. Swoje fotele obronili burmistrzowie Płotów i Dobrzan - do referendum poszło zbyt mało wyborców.

Jakie są powody referendum?

Lista zarzutów jakie inicjatorzy referendum formułują pod adresem władz jest długa.

Burmistrzowi zarzucają między innymi:
 • sprzedaż nieistniejącej fabryce mebli, 4.5 hektara ziemi z naruszeniem prawa,
 • przeprowadzone z naruszeniem prawa przetargi na inwestycje miejskie (składanie fałszywych oświadczeń przez burmistrza), przetargi wygrywała firma powiązana z burmistrzem,
 • brak konkursów na stanowiska kierownicze w mieście,
 • wyznaczenie na stanowisko kierownicze osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji,
 • niejasne ruchy kadrowe przy przejściu na emeryturę byłej skarbnik miasta,która dzień po przejściu na emeryturę i pobraniu 50.000 zł odprawy, została zastępcą burmistrza,
 • zbyt wysokie uposażenia głównych urzędników w mieście,
 • nepotyzm i kolesiostwo przy zatrudnianiu i przydzielaniu lokali z zasobów miasta,
 • pobranie ekwiwalentu w wysokości 34 660,71 zł za niewykorzystany urlop w trakcie kadencji,
 • stagnacja, brak rozwoju oraz systematyczne zadłużanie miasta,
 • działanie władz na szkodę miasta i mieszkańców,
 • utrata zaufania społecznego,
 • działanie dla własnych korzyści,


Rada Miasta z kolei krytykowana jest za:
 • utrata zaufania społecznego,
 • radni nie reprezentują interesów mieszkańców, brak kontaktu z radnymi,
 • brak kontroli i nadzoru nad burmistrzem oraz reakcji na łamanie prawa przez burmistrza,
 • podwyższenie wynagrodzenia burmistrza do kwoty 12 297 zł, przy słabej kondycji finansowej miasta i wykazanych podczas kontroli nieprawidłowości działaniu urzędu za, które odpowiada burmistrz,
 • powołanie niekompetentnego skarbnika,
 • podjęcie uchwał zezwalających na sprzedaż gruntów ornych, nieistniejącej fabryce mebli,
 • radny zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu (ponad 0.5 promila) nie ponosi konsekwencji,
 • działanie dla własnych korzyści;