Drawsko Pomorskie: 7-letni chłopczyk pobity przez

 poniedziałek, 21 marca 2016   10:07

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad dwójką małoletnich chłopców w wieku 6 i 8 lat oraz spowodowania u tych dzieci licznych obrażeń ciała.


2016-03-21 15:03:01 - Komunikat prokuratury okręgowej w Koszalinie.

Tymczasowe aresztowanie osób podejrzanych o znęcanie się nad dwójką małoletnich chłopców


Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim prowadzi śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad dwójką małoletnich chłopców w wieku 6 i 8 lat oraz spowodowania u tych dzieci licznych obrażeń ciała. Podejrzanymi w tej sprawie są dwie osoby - 26 – letnia matka tych chłopców oraz jej 38-letni konkubent. Z ustaleń tego postępowania wynika, iż co najmniej od stycznia 2016 r. w mieszkaniu wspólnie zajmowanym przez tę rodzinę w Drawsku Pomorskim, dochodziło do licznych zdarzeń, w trakcie których zarówno matka tych chłopców, jak i jej konkubent, znęcali się zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad tymi dziećmi. Krzyczeli na nich, używali w stosunku do nich słów powszechnie uznawanych za obelżywe, popychali, bili rękoma po całym ciele. Konkubent matki wielokrotnie również kopał tych chłopców. W następstwie tych zachowań 8 – letni chłopiec doznał obrażeń głowy, klatki piersiowej, pleców oraz nóg, które naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej 7 dni, natomiast jego młodszy, 6- letni brat ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do urazu wielonarządowego, na pograniczu wstrząsu. Aktualnie chłopiec ten znajduje się w szpitalu w Koszalinie, a jego stan określany jest jako ciężki. Zarówno matka tych chłopców, jak i jej konkubent, zostali w tej sprawie zatrzymani. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymi dziećmi i spowodowania u nich określonych obrażeń ciała. Czyny te zakwalifikowane zostały z art. 207 § 1 k.k. , art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.k. i art. 157 § 2 k.k., przy zast. art. 11 § 2 k.k. Zagrożone są one karą do 10 lat pozbawienia wolności. W toku przesłuchania podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec tych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.


2016-04-12 13:34:00 - Komunikat prokuratury okręgowej w Koszalinie.

Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz kuratora zawodowego i społecznego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim


Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz kuratora zawodowego i społecznego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, tj. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. Postępowanie to wszczęto w związku z ustaleniami poczynionymi w toku śledztwa prowadzonego w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się matki i jej konkubenta nad dwójką małoletnich chłopców w wieku 6 i 8 lat oraz spowodowania u tych dzieci licznych obrażeń ciała. Z ustaleń tych wynikało, że dzieci te stały się ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej w czasie, gdy przebywały wraz ze swoją matką w hostelu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. W tym samym czasie nadzór nad sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców miał sprawować kurator społeczny i zawodowy. Mając na uwadze rozmiar krzywd fizycznych i psychicznych jakich doznały te dzieci, w czasie gdy przebywały w miejscu, w którym udziela się schronienia i pomocy osobom pokrzywdzonym, a także fakt, iż w tym czasie sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców winien podlegać nadzorowi ze strony wyznaczonych kuratorów, podjęto decyzję o konieczności wszczęcia śledztwa również w tym zakresie. Celem tego postępowania jest ustalenie sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez wskazanych funkcjonariuszy publicznych, w zakresie udzielenia tym dzieciom bezpiecznego schronienia oraz w zakresie realizacji nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców. Śledztwo to przejęte zostało do dalszego prowadzenia przez V Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.