Gimnazja do likwidacji. Prezydent podpisał ustawy o reformie oświaty.

 poniedziałek, 9 stycznia 2017   16:28

Czy mieszkańcy Łobza popierają tę reformę? Czy likwidacja gimnazjów w ramach reformy to dobry pomysł? Prezentujemy, krótkie podsumowanie najważniejszych zmian.

Gimnazja do likwidacji. Prezydent podpisał ustawy o reformie oświaty. powiatlobeski.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj dwie ustawy reformujące edukację: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.

Prezydent przyznał, że była to trudna decyzja i wymagała wielu konsultacji. Jeszcze wczoraj rozmawiał o niej między innymi z minister edukacji Anną Zalewską i premier Beatą Szydło. Prezydent uważa, że reforma edukacji była Polsce niezbędna, a każdy kolejny rok bez reformy przyniósłby straty oświacie. Prezydent mówił, że reforma jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w sprawie likwidacji gimnazjów. Jej zapisom sprzeciwia się między innymi Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przygotowana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma oświaty rozpocznie się we wrześniu 2017 roku. W miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne. Gimnazja natomiast mają zostać zlikwidowane.

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Od 1 września 2017 roku nie będzie klasy I, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego gimnazjum. Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 roku stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 roku zostanie przekształcone w 5-letnie technikum.