Diety łobeskich radnych miejskich w górę.

 poniedziałek, 9 stycznia 2017   09:10

Łobescy radni podwyższyli swoje diety. Decyzję podjęli podczas sesji w dniu 30 grudnia 2016 roku. Średnia wartość podwyżki to 15%. Ostatnia podwyżka diet łobeskich radnych miała miejsce w 2008 roku.

Diety łobeskich radnych miejskich w górę. Google maps

Dieta radnemu przysługuje za wypełnianie obowiązków wynikających z pełnienia mandatu , w tym za udział w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej. Jest wypłacana w formie ryczałtu miesięcznego. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniach komisji lub sesji następuje jej zmniejszenie o 20%.

Od 2017 wysokość diet ustalono na poziomie:
Przewodniczący Rady Miejskiej - dieta w wysokości 1300,00 zł (było 1200,00 zł wzrost o 8%), Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - dieta w wysokości 950,00 zł (było 800,00 zł wzrost o 18%), Przewodniczący stałej Komisji Rady Miejskiej - dieta w wysokości 950,00 zł (było 800,00 zł wzrost o 18%), Zastępca Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej - dieta w wysokości 750,00 zł (było 650,00 zł wzrost o 15%), Radny - dieta w wysokości 700,00 zł (było 600,00 zł wzrost o 16%),

Jeżeli radny wykonuje kolka funkcji, za które przysługuje dieta w różnej wysokości, przysługuje mu jedna dieta w najwyższej wysokości.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 4.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy między innymi: "obecna wysokość diet obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku. Niniejsza uchwała ma na celu ustalenie diet na takim poziomie, aby rekompensowały one utracony czas poświęcony na wykonywanie mandatu radnego. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne"
POLECAMY

Podczas październikowej sesji radni zdjęli z obrad punkt dotyczący podwyższenia diet. Dlaczego? Jakie były powody takiej decyzji komentował Radny Stankiewicz.