O cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej nieletnich z uczniami szkół w Resku

 poniedziałek, 16 May 2016   07:03

Pogadankę na temat cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich z uczniami klas IV Szkoły Podstawowej w Resku przeprowadziła kierownik Ogniwa Prewencji KP Resko, natomiast z uczniami klas I Gimnazjum – asystent ds. nieletnich KPP Łobez

O cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej nieletnich z uczniami szkół w Resku KPP Łobez

Pogadankę na temat cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich z uczniami klas IV Szkoły Podstawowej w Resku przeprowadziła kierownik Ogniwa Prewencji KP Resko, natomiast z uczniami klas I Gimnazjum – asystent ds. nieletnich KPP ŁobezPolicjantki rozpoczęły wykład od wyjaśnienia pojęcia czynu karalnego, przedstawienia kategorii przestępstw. Uświadomiły uczniów, iż ukończenie trzynastego roku życia wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenia i przestępstwa wymienione w katalogu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Spotkanie to miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne, a także ukazania sankcji karno -wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich. Przedstawiono także pojęcie demoralizacji nieletnich oraz zjawiska dotyczące tego zagadnienia.

W drugiej części spotkania sporo uwagi poświęcono zjawisku cyberprzemocy. Do działań określonych mianem cyberprzemocy służą internet, komputer i urządzenia mobilne takie jak telefony komórkowe, tablety, które dążą do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u ofiar. Cyberprzemoc to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla dziecka. Informacje w internecie rozprzestrzeniają się błyskawicznie, grono widzów lub świadków upokorzenia rośnie w zawrotnym tempie. Uczniowie zostali zapoznani z definicjami związanymi z cyberprzemocą, mogli też poznać konsekwencje prawne grożące w przypadku dopuszczenia się czynów określonych w prawie jako "cyberprzemoc".

Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań dotyczących różnych zachowań oraz ich skutków prawnych.