Nowogard pozyskał inwestora do podstrefy ekonomicznej. Powstanie fabryka i 320 miejsc pracy.

 piątek, 15 grudnia 2017   12:29

Największy polski producent szyb zespolonych wybuduje nowy zakład na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej, która jest częścią KSSSE. Uruchomienie zakładu planowane jest na trzeci kwartał 2018 roku, zatrudnienie ma znaleźć 320 osób.


Firma Press Glass największy polski producent szyb zespolonych wybuduje zakład na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Nowogard. Na potrzeby tej inwestycji spółka kupiła już 6 ha działkę na terenie podstrefy i uzyskała warunki środowiskowe od gminy - powiedział burmistrz Nowogardu Robert Czapla podczas konferencji prasowej - to bardzo dobra wiadomości na mieszkańców Nowogardu.

Nowogard okazał się najlepszym miejscem z punktu widzenia potrzeb firmy - czytamy na stronie internetowej firmy Press Glass - na decyzję miały wpływ położenie geograficzne, infrastruktura komunikacyjna i infrastruktura techniczna strefy, jak również przebieg współpracy z lokalnymi organami samorządowymi i dyrekcją strefy ekonomicznej.

W nowogardzkim zakładzie docelowo pracę znajdzie 320 osób. Pierwsze osoby zostały już zatrudnione - będą uczestniczyły w rozruchu zakładu - aktualnie przechodzą szkolenie w zakładach spółki w Tczewie i Radomsku - informował burmistrz.

Nowogardzka podstrefa ekonomiczna jest częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstała w 2013 roku. Na uzbrojenie strefy w niezbędne media i infrastrukturę gmina wydała ponad 5.5 mln złotych. Większość kwoty została pozyskana ze środków zewnętrznych i unijnych. Po czterech latach istnienia strefy gminie udało się pozyskać pierwszego poważnego inwestora.Zaglądamy do łobeskiej strefy ekonomicznej.

W 2017 roku na terenie podstrefy zaplanowano inwestycje o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych obejmujące: dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, deszczowej, oświetlenia ulicznego i części dróg. Gmina na pracę związane z podniesieniem atrakcyjności podstrefy pozyskała dofinansowanie w ramach Kontraktu Samorządowego o wartości ponad siedmiu milionów złotych. Warto podkreślić, że założenia na 2017 są obecnie realizowane na terenie podstrefy.

W 2018 roku planowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych obejmujące dokończenie budowy dróg i chodników na terenie całej podstrefy.


Niejasna sytuacja pierwszego inwestora.

Jesienią 2016 roku spółka Eco-Revolution rozpoczęła pracę przy pierwszym etapie budowy kompleksu hal zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych. W niespełna trzy miesiące postawiono konstrukcje 3 z 4 hal o łącznej powierzchni 8640 metrów kwadratowych. Firma deklarowała zatrudnienie ponad 250 osób oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Została tytularnym sponsorem najstarszego klubu sportowego w mieście oraz właścicielem lokalnej gazety, rozpoczęła działania wizerunkowe (pokaz fire-show, laserów).

Fabryka rosła jak na drożdżach. Mieszkańcy z zaciekawieniem oglądali postępy w budowie, perspektywa nowych miejsc pracy była dosłownie w zasięgu wzroku. W listopadzie 2016 roku budowa została wstrzymana. Inwestor tłumaczył przerwę niemożnością prowadzenia prac okresem zimowym, a później problemami z uzyskaniem pozwolenia na przetwarzanie odpadów.

Na dzień dzisiejszy na placu budowy nic się nie dzieje, konstrukcja hal stoi jak stała, nikt jej już nie pilnuje. Teren jest ogólnie dostępny. Lokalnej gazety już nie wydają, a klub piłkarski wycofał się z rozgrywek z powodów finansowych.

Co dalej z inwestycją na Drawskiej? W tej sprawie milczy zarówno inwestor jak i władze miasta.

Kiedy w łobeskiej podstrefie pojawi się poważny inwestor? Nie wiadomo. Pozostaje wierzyć słowom:

My zarabiamy pieniądze, staramy się ściągnąć tutaj inwestorów, działamy w sposób profesjonalny poruszając się na rynku przedsiębiorczym, jeżeli człowiek gdziekolwiek nie pojedzie, nie przywiezie inwestorów na nasz teren.
- Piotr Ćwikła burmistrz Łobza na Sesji Rady Miejskiej w Łobzie w dniu 29 listopada 2017 roku.POLECAMY

Ekologicznej Rewolucji zawiłości ciąg dalszy ....

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla decyzję starosty w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia nakazując ponowną kontrolę instalacji do przetwarzania odpadów. I tu zaczyna się problem ...


w sprawie inwestycji prowadzonej przez ECO REVOLUTION POLSKA Sp. z o.o.


Starosta uznał, że: z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska - odmawia spółce wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


Konferencja prasowa ECO REVOLUTION Polska Sp. z o.o.