Akt oskarżenia dla burmistrz Węgorzyna za nielegalną wycinkę drzew.

 piątek, 15 July 2016   19:39

Prokuratura Rejonowa w Łobzie zarzuca Burmistrz Węgorzyna, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczyła swoje uprawnienia służbowe w ten sposób, że zleciła usunięcie dziesięciu drzew bez wymaganego zezwolenia.

Akt oskarżenia dla burmistrz Węgorzyna za nielegalną wycinkę drzew. lobez24.pl

Prokurator Rejonowy w Łobzie skierował do Sądu Rejonowego w Łobzie akt oskarżenia przeciwko Burmistrz Węgorzyna o to, że w dniu 17 lipca 2015 r. w Węgorzynie jako funkcjonariusz publiczny – Burmistrz Węgorzyna przekroczyła swoje uprawnienia służbowe w ten sposób, że zleciła usunięcie dziesięciu sztuk drzew gatunku klon zwyczajny z terenu części działki położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno, bez uprzedniego uzyskania wymaganego przepisem art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenia właściwego starosty, co w efekcie spowodowało wycięcie w dniu 18 lipca 2015 r. wyżej opisanych drzew i doprowadziło do wydania przez Starostę Łobeskiego decyzji z dnia 31 marca 2016 r. wymierzającej Gminie Węgorzyno administracyjną karę pieniężną w wysokości 239.480,09 zł , czym działała na szkodę interesu publicznego – Gminy Węgorzyno, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Za przestępstwo z art. 231 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.


Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Małgorzata Wojciechowicz