Ruszył proces w sprawie wycinki drzew.

 środa, 5 października 2016   06:49

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzje unieważniającą nałożoną przez Starostę karę uznając, że burmistrz działała w stanie wyższej konieczności. Prokuratura jednak podtrzymuje zarzut przekroczenia uprawnień służbowych przez burmistrz Węgorzyna.


W dniu 4 października w łobeskim sądzie rejonowym rozpoczął się proces burmistrz Węgorzyna oskarżonej o to, że w dniu 17 lipca 2015 r. w Węgorzynie jako funkcjonariusz publiczny przekroczyła swoje uprawnienia służbowe w ten sposób, że zleciła usunięcie dziesięciu sztuk drzew gatunku klon zwyczajny bez uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego starosty, co w efekcie spowodowało wycięcie w dniu 18 lipca 2015 r. wyżej opisanych drzew i doprowadziło do wydania przez Starostę Łobeskiego decyzji z dnia 31 marca 2016 r. wymierzającej Gminie Węgorzyno administracyjną karę pieniężną w wysokości 239.480,09 zł.Kilka dni przed rozprawą Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzje unieważniającą nałożoną przez Starostę karę uznając, że burmistrz działała w stanie wyższej konieczności oraz chroniła życie i zdrowie uczestników uroczystości z lipca ubiegłego roku, bo martwe drzewa mogły zostać naruszone przez spodziewaną burzę lub przelot samolotów wojskowych.

Obrońca Piotr Mazuro złożył więc wniosek o umorzenie postępowania związku w wydaną decyzją SKO. Niestety ten wniosek nie został uwzględniony sąd.

Po odczytaniu aktu oskarżenia przez prokuratora burmistrz złożyła wyjaśnienia, nie przyznała się do zarzuconego czynu.

Na kolejnej rozprawie będą przesłuchiwani świadkowie.

Prokuratura zdecydowała się zaskarżyć decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a zatem ta sprawa będzie jeszcze przedmiotem rozpoznania przez Sąd Administracyjny – mówi obrońca.

POLECAMY

Akt oskarżenia dla burmistrz Węgorzyna za nielegalną wycinkę drzew.

Prokuratura Rejonowa w Łobzie zarzuca Burmistrz Węgorzyna, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczyła swoje uprawnienia służbowe w ten sposób, że zleciła usunięcie dziesięciu drzew bez wymaganego zezwolenia.