Rusza przebudowa mostu nad Łożnicą (Szosa Świdwińska).

 środa, 1 marca 2017   08:23

Już w poniedziałek 6 marca 2017 roku rusza przebudowa mostu nad Łożnicą (Szosa Świdwińska) to pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez. Ruch w trakcie przebudowy będzie odbywał się zaprojektowanym tuż obok istniejącego obiektu objazdem.


Już w poniedziałek 6 marca 2017 roku rusza przebudowa mostu nad Łożnicą (Szosa Świdwińska) to pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez. Ruch w trakcie przebudowy będzie odbywał się zaprojektowanym tuż obok istniejącego obiektu objazdem.
Przebudowa mostu nad Łożnicą (Szosa Świdwińska) to pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez. Pieniądze na remont będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Istniejący most został zbudowany przed 1939 r. jako konstrukcja żelbetowa, belkowo-płytowa. Most ma blisko 11 m długości i nieco ponad 7 m szerokości. Jezdnia ma na nim nienormatywną szerokość 5,8 m. Przyczółki mostu, na których wspierają się dźwigary, wykonane są jako pełnościenne betonowe konstrukcje. Te same dźwigary pełnią też rolę balustrad, wznoszących się po obu stronach jezdni. Po jednej stronie mostu, na zewnątrz dźwigarów wykonany jest wąski chodnik dla pieszych, a za nim konstrukcja jazu .

Przebudowa obiektu obejmowała będzie również przebudowę jazu, który służy do piętrzenia wody na potrzeby małej elektrowni wodnej. Istniejąca konstrukcja jest jazem zastawkowym, składającym się z 4 stalowych zasuw poruszanych mechanizmami o napędzie ręcznym.

Zgodnie z projektem rozebrana zostanie część istniejącej, znajdującej się w złym stanie technicznym konstrukcji jazu - rozebrany i odbudowany zostanie przyczółek prawobrzeżny, a naprawiony lewobrzeżny, wykonana nowa żelbetowa płyta jazowa, filary oraz zamontowane dwa pomosty z balustradą zabezpieczającą. Nowy jaz będzie posiadał 3 stalowe zastawki, poruszane tak jak dziś, za pomocą napędu ręcznego. Nowa konstrukcja będzie umożliwiać wykonanie w przyszłości przepławki dla ryb.


Zakres prac oprócz rozebrania całej konstrukcji starego mostu i budowy nowego, będzie obejmował również umocnienie brzegów rzeki (od górnej wody), odmulenie i pogłębienie koryta rzeki przed i pod mostem, oraz przebudowę ulic na dojazdach.

Konstrukcja nowego mostu wykonana zostanie z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „KUJAN” z monolityczną żelbetową płytą oraz monolitycznymi poprzecznicami podporowymi na przyczółkach. Całkowita szerokość nowego obiektu będzie wynosiła 12,2 m. Przewidziano na nim jezdnię o szerokości 7 m i dwa 1,5-metrowe chodniki. Z uwagi na podniesienie konstrukcji nowego mostu o blisko 55 cm, przewidziano niezbędną przebudowę dojazdów i korektę przyległych odcinków ulic.

Przebudowa mostu się na przełomie 2016/2017 roku. W przetargu startowało 7 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła spółka MOST z Sopotu, która wyceniała prace na prawie 2,5 miliona złotych.

Przebudowa ma zostać zakończona do 31 sierpnia 2017 r.

Ruch w trakcie przebudowy będzie odbywał się zaprojektowanym tuż obok istniejącego obiektu objazdem. Po zakończeniu przebudowy mostu, tymczasowy objazd wraz z chodnikiem i przepustem zostanie całkowicie rozebrany.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

POLECAMY

Są pieniądze na remont drogi Łobez - Świdwin

Projekt zakłada wzmocnienie i wymianę nawierzchni drogi, odbudowę poboczy oraz remont mostów i przepustów drogowych.