Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Starostwie Powiatowym w Łobzie.

piątek, 20 January 2017 09:15   

Szkolenie dla samorządowców - Jak przeciwdziałać korupcji w administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Łobzie

Jak przeciwdziałać korupcji w administracji publicznej było tematem szkolenia dla pracowników starostwa, dyrektorów jednostek, służb i inspekcji terenowych powiatu. Funkcjonariusze CBA Szczecina przestawili zgromadzonym problem korupcji w administracji publicznej, jak poprawnie go rozpoznać, a następnie zapobiegać zagrożeniom.

Zjawisko korupcji stanowi realne zagrożenie zarówno dla sektora prywatnego jak i instytucji publicznych. Podnoszenie świadomości w tym zakresie, poprzez działaina profilaktyczno-edukacyjne może w zdecydowany sposób zniwelować zagrożenia korupcyjne.