Wielu nie wróciło do domów. 77 rocznica pierwszej deportacji Polaków na sybir.

 piątek, 10 lutego 2017   21:37

Pamięć Polaków wywiezionych na Sybir przez władze sowieckie uczono w Łobzie przed Głazem Sybiraków.


Masowe deportacje Polaków w 1940 roku na Sybir, których 77 rocznicę obchodzimy dzisiaj, objęły kilkaset tysięcy osób z Kresów Wschodnich. Były to głownie rodziny oficerów Wojska Polskiego, policjantów, nauczycieli, lekarzy - źródła historyczne mówią o profesjonalnie przygotowanej akcji.

10 lutego 1940 roku władze sowieckie zorganizowały pierwszą z czterech wielkich zsyłek na Sybir. W czterech zsyłkach sowieci wywieźli około miliona Polaków. Wielu nie wróciło do domów, jedni umierali w transporcie inni w łagrze, z mrozu i wycieńczenia.

W skromnych uroczystościach przy Głazie Sybiraków w Łobzie, zgromadzonych przywitała Zofia Majchrowicz - prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Łobzie - w krótkim wystąpieniu przywołała pamięć tamtych wydarzeń.

Zofia Majchrowicz została za swoją działalność społeczną uhonorowana SMOKIEM POWIATU ŁOBESKIEGO 2017. Brawo Pani Zofio.

POLECAMY

17 września, obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka.

Montaż słowno-muzyczny "POLACY W ROSJI" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie.