Rozbudowa cmentarza w Łobzie

sobota, 8 April 2017 17:36   lobez

Na cmentarzu komunalnym w Łobzie wolne kwatery jeszcze są - ale nie wystarczą na długo. Gmina ogłosiła przetarg na projekt zagospodarowania nowej części cmentarza.


Na cmentarzu komunalnym w Łobzie wolne kwatery jeszcze są - ale nie wystarczą na długo. Gmina ogłosiła przetarg na projekt zagospodarowania nowej części cmentarza. Zgłosiło się pięć firm, swoje usługi wyceniły od prawie dwudziestu do ponad osiemdziesięciu tysięcy złotych.

Wśród trzech propozycji rozbudowy cmentarza radni zdecydowali, że nekropolia będzie rozbudowywana w kierunku ulicy Wojska Polskiego.

Wybrano firmę ze Szczecina, która za niespełna dwadzieścia tysięcy złotych ma opracować dokumentację budowlano-wykonawczą, kosztorysową i uzyskać pozwolenie na rozbudowę cmentarza.

W dokumentacji należy przewidzieć zaprojektowanie kwater grzebalnych z uwzględnieniem pochówków w grobach i niszach ziemnych, grobowcach murowanych, urnach i kolumbarium. Wykonanie dróg i chodników, oświetlenia, przesunięcie istniejącego ogrodzenia, miejsc na odpady komunalne z punktami czerpalnymi wody.

Kamień profesora Otto Puchsteina pozostanie w dotychczasowym miejscu, natomiast lapidarium ma zostać przeniesione.

Firma ma do 15 maja przedłożyć wstępną koncepcję zagospodarowania nowej części cmentarza, a całość dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowa do 30 października.