Mieszkańcy ulicy Słowackiego muszą poczekać.

 piątek, 28 April 2017   14:28

Opóźnia się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Łobzie. Powód? Nieprecyzyjny zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu. Gmina unieważniła przetarg. Trzeba będzie ogłosić nowy.

Mieszkańcy ulicy Słowackiego muszą poczekać. lobez24.pl

Opóźnia się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Łobzie. Powód? Nieprecyzyjny zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gmina unieważniła przetarg. Trzeba będzie ogłosić nowy.

W unieważnionym przetargu oferty złożyło siedem firm, wyceniając swoje usługi od 2.8 do 4.4 mln złotych. Gmina przeznaczyła na realizację tego zadania kwotę 4.06 mln złotych w ramach projektu pt: Uzupełnienie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Łobez współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 600 tys dołoży starostwo.

Do tej pory funkcjonowała w ulicy Słowackiego tzw. kanalizacja ogólno-spławna, do której odprowadzane były wszystkie rodzaje ścieków. Projekt zakłada budowę oddzielnych kanalizacji, oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni drogi i chodników.

Prace miały zostać zakończone przed 1 listopada br.