Wieści ze strefy ekonomicznej

 poniedziałek, 15 May 2017   12:15

Ponad 7 mln złotych dofinansowania na podniesienie konkurencyjności KSSSE podstrefy w Łobzie od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego.


W 2017 roku na terenie podstrefy planowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych obejmujące dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, deszczowej, oświetlenia ulicznego i części dróg. Gmina na pracę związane z podniesieniem atrakcyjności podstrefy pozyskała dofinansowanie w ramach Kontraktu Samorządowego o wartości ponad siedmiu milionów złotych.

Zainteresowanie podstrefą rośnie

Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła podkreśla, że zainteresowanie nasza strefą stale rośnie. Trwają negocjacje z kolejnymi inwestorami, którzy są zainteresowani zakupem działek i rozpoczęciem działalności na terenach inwestycyjnych Gminy Łobez.

Tereny inwestycyjne Gminy Łobez

zlokalizowane są na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Łobez na obrzeżach miasta, przy drodze wojewódzkiej nr 148 Łobez - Drawsko Pomorskie, w odległości ok. 2 km od centrum miasta, ok. 1km od bocznicy kolejowej i ok. 2,7 km od najbliższej stacji benzynowej. Są to tereny inwestycyjne o powierzchni około 24 hektarów, podzielone na działki.

Gmina inwestuje w podstrefę

  • W 2014 roku zgodnie z opracowanym projektem wykonała 643 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej łącząc teren podstrefy z miejską siecią kanalizacji sanitarnej - wartość inwestycji 146 tysięcy złotych.
  • W 2016 roku wykonano wybudowano na terenie strefy 1459 mb sieci sanitarnej oraz 1057 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 434 tysięcy złotych.
  • W 2017 roku planowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych obejmujące dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego i części dróg. Inwestycje te pozwolą inwestorom na rozpoczęcie działalności w strefie.
  • W 2018 roku planowane są inwestycje o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych obejmujące dokończenie budowy dróg i chodników na terenie całej podstrefy.
  • Warto podkreślić, że Gmina na pracę związane z podniesieniem atrakcyjności podstrefy w latach 2016/17 pozyskała środki w ramach Kontraktu Samorządowego o wartości 8.500.000,00 zł, w tym 7.225.000,00 zł dofinansowania