Dekomunizacja łobeskich ulic. Znamy nowe nazwy.

 czwartek, 22 June 2017   17:20

Sawickiej, Krasickiego i XXX-Lecia PRL to nazwy trzech łobeskich ulic, których nazwy zostaną zmienione na ....

Dekomunizacja łobeskich ulic. Znamy nowe nazwy. lobez24.pl

Łoźnicka, Krzywa i Pogodna

Ulica Sawickiej zmieni nazwę na Łoźnicką, Krasickiego na Krzywą, a XXX-Lecia PRL na Pogodną - uchwałę w tej sprawie na najbliższej Sesji Rady miejskiej podejmą łobescy rajcy. Propozycję nowych nazw ulic zaproponowali sami mieszkańcy.

Ustawa dekomunizacyjna

Zmiana nazw ulic wynika z przyjętej w ubiegłym roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Samorządy muszą dokonać takich zmian do września 2017 roku. W wykazie nazw, sporządzonym przez Instytut Pamięci Narodowej, co do których nie ma wątpliwości, że propagują komunizm lub inny ustruj totalitarny i wymagają zmiany na terenie miasta Łobza zostały ujęte ulice: Sawickiej, Krasickiego i XXX Lecia PRL.

Bez wymiany dokumentów, ale

Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jednak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam.

Obr. Stalingradu i Rapackiego.

Te ulice muszą jeszcze poczekać. Ludowcy proponują aby nazwę jednej z nich zmienić na Stanisława Mikołajczyka ( polski polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm II RP premier rządu RP na uchodźstwie, członek Komitetu dla Spraw Kraju od stycznia 1940 roku, po II wojnie światowej poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy, wicepremier i minister rolnictwa w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej.). U zbiegu ulic Rapackiego i Obr. Stalingradu znajduję się pamiątkowy obelisk i tablica upamiętniająca Wincentego Witosa polityka, działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej.


Aktualizacja
Przesyłki pocztowe będziemy odbierać i nadawać przy ulicy Pocztowej (Obr. Stalingradu), a sypiący się młyn będzie stał przy ulicy Młyńskiej (Rapackiego). Tutaj przygotowano odrębną uchwałę co może sugerować, że nowe nazwy nie są przesądzone.