Akt oskarżenia przeciwko Mikhailowi C. prezesowi EcoRevolution i Ekoplastix trafił do łobeskiego sądu.

 czwartek, 13 July 2017   10:37

Chodzi o poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Akt oskarżenia przeciwko Mikhailowi C. prezesowi EcoRevolution i Ekoplastix trafił do łobeskiego sądu. lobez24.pl [Archiwum]

W Prokuraturze Rejonowej w Łobzie toczyło się dochodzenie/śledztwo wszczęte 27 kwietnia 2017 roku w sprawie poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez obywatela Rosji Mikhaila C. tj. przestępstwa kwalifikowanego z art. 271 par. 1 kk. - mówi w rozmowie z lobez24 Joanna Biranowska-Sochalska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Art. 271
§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podejrzanemu przedstawiono 227 zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Podejrzany złożył w tej sprawie wyjaśnienia, wobec niego w dniu 28 kwietnia 2017 roku prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 30.000 złotych.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Prokuratura zakończyła dochodzenie i skierowała do Sądu Rejonowego w Łobzie aktu oskarżenia przeciwko Mikhailowi C.


O jakie dokumenty chodzi ?


Z naszych ustaleń wynika, że chodzi najprawdopodobniej o Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi (...) Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na prace przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W składanym oświadczeniu pracodawca podaje m.in.: własne dane; dane cudzoziemca, którego zamierza zatrudnić; datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy; rodzaj pracy; wysokość wynagrodzenia brutto, zawód i miejsce wykonywania pracy.

Ponadto, oświadcza, że: nie mam /podmiot, który reprezentuję nie ma* możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Oświadczenie rejestruje się w Powiatowym Urzędzie pracy, stanowi ono podstawę do uzyskania przez cudzoziemca: wizy pobytowej w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym zamiarem może powodować odpowiedzialność karną za współudział w przestępstwie wyłudzenia wizy, a żądanie korzyści majątkowej w zamian za wystawienie oświadczenia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Z naszych informacji wynika, że w miejscu gdzie mieli pracować cudzoziemcy przeprowadzono kontrolę, która miała na celu ustalenie stanu faktycznego. Niestety, śledczy prócz pustej hali nic i nikogo nie znaleźli.

Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przez łobeski sąd.