Prace społeczne za kłamstwo w oświadczeniu majątkowym. Wyrok w sprawie Burmistrza Dobrej.

 wtorek, 19 września 2017   14:46

Sąd Rejonowy w Łobzie uznał burmistrza Dobrej za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na trzy miesiące ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych, kontrolowanych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięczne.


2017-09-19 14:46:32

Sąd Rejonowy w Łobzie uznał burmistrza Dobrej

za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę łączną trzech miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych, kontrolowanych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięczne. Ponadto, podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicach ogłoszeń Starostwa i Urzędów Miejskich w powiecie łobeskim oraz pokrycie kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Pełna treść wyroku oraz uzasadnienie.2017-07-19 14:36:04

Prokurator zarzucił oskarżonemu

, że w oświadczeniach majątkowych składanych w związku z pełnieniem funkcji radnego, a następnie burmistrza Dobrej, nie uwzględnił zobowiązań o wartości powyżej 10.000 złotych.

Według prokuratora podejrzany złożył w ten sposób fałszywe oświadczenie majątkowe, polegające na niewskazaniu w punkcie 10 zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zaległych składek z prowadzonej działalności gospodarczej - tj. o czyn z art. 233 par. 6 kodeksu karnego w związku z art. 4 par.1 kk. zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Podejrzany, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Łobzie, nie przyznał się do zarzucanych czynów, i złożył wyjaśnienia.

Powiedział między innymi:
- Nie miałem świadomości, iż powinienem ujawnić zobowiązania w stosunku do ZUS, ponieważ zawarłem układ ratalny (...) układ ratalny spowodował przesunięcie moich zobowiązań zgodnie z harmonogramem w ten sposób, że na dzień zawarcia układu ratalnego nie miałem zobowiązania w stosunku do ZUS innego jak raty, które były zawarte w harmonogramie, a ich daty były przyszłe.

- Nie miałem żadnego motywu, nie osiągnąłem żadnej korzyści w tym, iż te zobowiązania nie były wykazane. Niewykazanie ich wynikało wprost z mojej dobrej wiary i przeświadczenia, że nie należy ich wykazywać.

- Chciałbym dodać, iż nigdy nie myło moją intencją łamanie prawa, a ta konstrukcja oświadczeń majątkowych wynikała z mojej najlepszej wiedzy, jaką posiadałem na tamten czas.

- Aby to podkreślić, dokonałem korekt oświadczeń majątkowych zgodnie z informacjami uzyskanymi z aktu oskarżenia.

Należy podkreślić, ze wszystkie zobowiązania zostały już uregulowane.

Wyrok w tej sprawie zapadnie najprawdopodobniej za tydzień.