Burmistrz Drawska Pomorskiego usłyszał zarzuty i został zawieszony

czwartek, 20 July 2017 17:48   

Prokuratura przedstawiła burmistrzowi zarzuty dotyczące przekroczenia swoich uprawnień oraz nie dopełnienia obowiązków służbowych, działając tym samym na szkodę interesu publicznego.

Burmistrz Drawska Pomorskiego usłyszał zarzuty i został zawieszony lobez24.pl

Z oficjalnego komunikatu na stronie internetowej urzędu dowiadujemy się, że: burmistrz Drawska Pomorskiego został zawieszony w czynnościach służbowych na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w związku z czym jego zadania i kompetencje, na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przejął Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski. Postanowienie powyższe jest nieprawomocne, a według informacji przekazanych przez Burmistrza zostanie wniesione zażalenie na to postanowienie.

Na początku lipca do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim wkroczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zabezpieczyli oni m. in. dokumenty związane z umorzeniem podatków dla lokalnego biznesmena Waleriana F., który od lutego br przebywa w areszcie. Według prokuratury miał on dostarczać do Elektrowni w Szczecinie biomasę o wadliwych parametrach.

W dniu 17 lipca 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Delegatury w Szczecinie dokonali zatrzymania kolejnych 11 osób, w sprawie związanej z tzw. korupcją menadżerską do jakiej dochodziło w Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie. Wśród nich miał był burmistrz Drawska Zbigniew P. , który po przesłuchaniu i wniesieniu poręczenia majątkowego został zwolniony.