Uwaga mieszkańcy Dalna, Przyborza i Trzeszczyny!

 niedziela, 8 października 2017   09:09

Sanepid ostrzega, że woda z kranu nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Pojawiły się już beczkowozy, ale wodę należy przegotować.

Uwaga mieszkańcy Dalna, Przyborza i Trzeszczyny! lobez24.pl

KOMUNIKAT z dnia 13 października 2017 roku.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 13.10.2017r. w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Trzeszczyna, gm. Łobez zaopatrującego 549 mieszkańców miejscowości: Trzeszczyna, Przyborze i Dalno, gm. Łobez

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 09.10.2017r. i 12.10.2017r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC
Sanepid ostrzega , że woda z kranu nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Sanepid wykrył obecność bakterii grupy coli.

Właściciel wodociągu Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" zobowiązany został do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Pojawiły się już beczkowozy w wodą, ale wodę należy przegotować.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.