Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łobeskiej czynnikiem rozwoju turystyki.

niedziela, 22 października 2017 14:07   lobez

Konferencja naukowa w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2017 zorganizowana przez Łobeską Fundację Archeologiczną.


Kliknij zdjęcie aby wybrać materiał filmowy:


lobez24.pl
Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy o dziedzictwie archeologicznym Ziemi Łobeskiej oraz popularyzację działań na rzecz ochrony zabytków archeologicznych na terenie powiatu łobeskiego - powiedział w rozmowie z portalem lobez24 Bogdan Przybyła, Prezes Łobeskiej Fundacji Archeologicznej - część referatowa będzie miała na celu przedstawienie potencjału archeologicznego Ziemi Łobeskiej z uwzględnieniem jego turystycznego wykorzystania. Prelegentami będą naukowcy i studenci z zakresu archeologii i historii.

Dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologi Uniwersytetu Szczecińskiego opowiadała o grobowcach megalitycznych jako elemencie promocji turystycznej regionu na przykładzie wybranych stanowisk na terenie europy. Bogdan Przybyła z Łobeskiej Fundacji Archeologicznej przybliżył historię megalitów Ziemi Łobeskiej, a dr hab. Andrzej Janowski z Instytutu Archeologi i Etnologi PAN - wygłosił wykład o znanych i nieznanych grodziskach w okolicy Łobza.

Dr Rafał Simiński z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego przybliżył historię Matzke Bork - niezwykłego rycerza księstwa Gryfitów, a dr Marta Chmiel-Chrzanowska z Katedry Archeologi Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosiła wykład Konkurenci? - archeolodzy, ludzie i zabytki Pomorza Zachodniego. (krótkie podsumowanie wykładu w materiale wideo.)

Ze względu na wymogi prawne dotyczące wjazdu do lasów (konieczna zgoda nadleśnictw) udział w części terenowej konferencji był ograniczony pod względem ilości uczestników. Organizatorzy podczas wizyty na terenie obiektów archeologicznych na terenie powiatu łobeskiego przedstawili propozycję stworzenia w przyszłości szlaku turystycznego.

Po konferencji zostanie wydana publikacja naukowa, recenzowana, która przybliży historię i archeologię Ziemi Łobeskiej. Materiały, które będą tam zawarte nie były nigdy wcześniej publikowane i stanowić będą nową wiedzę dotyczącą dziejów Ziemi Łobeskiej. Będzie to kluczowy element całego przedsięwzięcia. Udział recenzenta potwierdzi wiarygodności zamieszonych tam materiałów, które będą mogły być wykorzystywane w nauczaniu dotyczącym naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego, oraz planowania działań w zakresie ochrony zabytków i rozwoju turystyki.