Areszt dla nożownika

 wtorek, 24 października 2017   17:47

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie Adam K., którzy podczas weekendu zaatakował nożem kuchennym mężczyznę. Do zdarzenia doszło w klubie nocnym przy ulicy Browarnej Łobzie.

Areszt dla nożownika lobez24.pl

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedziele w klubie nocnym przy ulicy Browarnej w Łobzie. Adam K. zaatakował nożem kuchennym mieszkańca Łobza Wojciecha B. Mężczyzna został trzykrotnie ugodzony nożem w lewą rękę oraz część tułowia. Trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca brutalnego napadu uciekł z miejsca zdarzenia i próbował zatrzeć ślady przestępstwa poprzez umycie noży, którymi zaatakował. Jeszcze tej samej nocy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Prokuratura stawia zarzuty i wnioskuje o tymczasowy areszt.

Prokuratura Rejonowa w Łobzie prowadzi postępowanie w związku ze zdarzenie do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę (21 na 22 października) w klubie nocnym przy ulicy Browarnej w Łobzie - mówi w rozmowie z lobez24 prokurator Joanna Biranowska-Sochalska Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Czyn ten zagrożony jest kara pozbawienia wolności od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.. W dniu dzisiejszym został skierowany do Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie względem podejrzanego Adama K. aresztu tymczasowego.

Prokuratura ujawnia przebieg zdarzenia

Z ustaleń postępowania wynika, że w godzinach wieczornych 21 października 2017 r. pokrzywdzony udał się do klubu dyskotekowego Plaza. Następnie do klubu tego przyszedł podejrzany. Obaj mężczyźni spożywali alkohol. W pewnym momencie wywiązała się między nimi początkowo wymiana zdań, a następnie szarpanina. Podejrzany opuścił lokal i udał się do swojego miejsca zamieszkania, skąd zabrał trzy noże kuchenne i powrócił do klubu dyskotekowego. Po wtargnięciu do lokalu Adam K. podbiegł do pokrzywdzonego i ugodził go trzykrotnie trzymanymi w dłoniach dwoma nożami. Następnie sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Sąd postanowił

W dniu dzisiejszym (24/10) Sąd Rejonowy w Łobzie uwzględniając wniosek Prokuratury Rejonowej w Łobzie, postanowił zastosować wobec Adama K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd w uzasadnieniu swojej decyzji powiedział między innymi:

Należy wskazać iż sprawstwo podejrzanego zostało w wysokim stopniu uprawdopodobnione zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym w postaci zeznań świadków, jak również dowodami o charakterze dokumentalnym: protokołem oględzin, nagraniem monitoringu znajdującym się w klubie oraz dokumentacją medyczną pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony w wyniku trzykrotnego ugodzenia go nożem przez podejrzanego doznał obrażeń ciała wyłącznie w obrębie kończyn górnej lewej i tułowia na odcinku lędźwiowym, umiejscowienie tych ran nie wynika w ocenie Sądu z celowego ataku podejrzanego na te właśnie części ciała pokrzywdzonego, lecz przede wszystkim z przypadkowości, albowiem zdarzenie miało charakter bardzo dynamiczny.

Podejrzany zarówno w toku przesłuchania przez policję jak i przed prokuratorem nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Brak przyznania się podejrzanego do winy w połączeniu z analizą treści materiału dowodowego prowadzi do wniosku , że zachodzi uzasadniona obawa, że Adam K. pozostając na wolności mógłby utrudniać przebieg prowadzonego postępowania poprzez ukrywanie się przed organami ścigania, gdyż nie ma on miejsca stałego zameldowania, stałej pracy, nie dysponuje również majątkiem znacznej wartości, w ocenie Sądu postawa podejrzanego, w której nie przyznaje się do winy uzasadnia obawę, że pozostając na wolności będzie wpływał na treść zeznań świadków zdarzenia, tym bardziej, że podjął on czynności mające na celu zatarcie śladów przestępstwa poprzez umycie noży kuchennych którymi zaatakował pokrzywdzonego.

Do uwzględniania złożonego przez prokuratora wniosku przemawia również fakt, że zarzucony Adamowi K. czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności, którego górna granica wynosi powyżej 8 lat. Okoliczność ta może uzasadniać przypuszczenie, że wobec podejrzanego zostanie wymierzona surowa kara pozbawienia wolności, tym bardziej, że podejrzany w przeszłości był już wielokrotnie karany za przestępstwa o podobnym charakterze.

W ocenie Sąd nie ma żadnych przesłanek by odstąpić od tymczasowego aresztowania, a jedynie na tym etapie postępowania zastosować taki właśnie środek zapobiegawczy.