Łobez upamiętni zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Kurowem w dniu 3 marca 1831 roku, pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego.

środa, 22 listopada 2017 08:59   Łobez

To kolejna odsłona ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w naszym mieście. Szkoda tylko, że włodarze miasta nie pomyśleli aby w przypadające w przyszłym roku 100-lecie odzyskania niepodległości nazwać którąś z ulic imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Łobez upamiętni zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Kurowem w dniu 3 marca 1831 roku, pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego. lobez24.pl

To kolejna odsłona ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w naszym mieście. Szkoda tylko, że włodarze miasta nie pomyśleli aby w przypadające w przyszłym roku 100-lecie odzyskania niepodległości nazwać którąś z ulic imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Postępowanie nadzorcze


W związku z wszczęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania nadzorczego zmierzającego do nadania ul. Plac 3 Marca i ul. Segala nazwy zgodnej z ustawą z o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej proponuje się zmiany nazw: ulicy Segala na ulice Mostową oraz Placu- 3-go Marca na Plac 3-go Marca.

W uzasadnieniu uchwały przeczytamy

Nazwa ul. Mostowa funkcjonowała już po II wojnie światowej do początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Za powrotem do tej nazwy przemawia fakt, że w ciągu drogi znajduje się most na rzece Redze. Ulica rozpoczyna swój bieg przy rondzie gen.Władysława Andersa kierując się w kierunku południowo-wschodnim a następnie łącząc się z ul. Kraszewskiego. Stanowi część drogi wojewódzkiej nr 151 Gorzów Wielkopolski - Świdwin.

Natomiast ul. Plac 3 Marca ma upamiętniać zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Kurowem w dniu 3 marca 1831 roku, pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego. Rosjanie wpadli na główne siły gen. Dwernickiego i zostali pobici. Bitwa nie wpłynęła znacząco na przebieg Powstania Listopadowego, jednak podniosła ludzi na duchu i dała nadzieję.

Polityka zmiany nazw ulic w naszym mieście jest dość neutralna i bez wyrazu. Nazwy ulic zmieniane są na neutralne, aby w przyszłości nikomu się nie narazić.