Znamy decyzje sądu w sprawie wycinki drzew bez zezwolenia przez burmistrz Węgorzyna.

wtorek, 5 grudnia 2017 17:34   Łobez / Węgorzyno

Sąd uznaje burmistrz za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i wymierza jej karę grzywny w wysokości 5000 zł oraz pokrycie kosztów procesu w kwocie 500 zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Kliknij , aby odtworzyć wszystko.
lub kliknij zdjęcie, aby odtworzyć wybrany materiał filmowy


Sąd uznał burmistrz Węgorzyna za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i wymierza jej karę grzywny w wysokości 5000 zł oraz pokrycie kosztów procesu w kwocie 500 zł. Wyrok nie jest prawomocny.

- Sława Miszel, SSR w Łobzie


Ustne uzasadnienie najważniejszych powodów rozstrzygnięcia.

- Sława Miszel, SSR w Łobzie


Nie zgadzam się z tym wyrokiem. (..) Przecież te drzewa nie były wycięte ze względów estetycznych, tylko dlatego, że stanowiły realne zagrożenie.

- Monika Kuźmińska, burmistrz Węgorzyna


Nie zgadzamy się z tym rozstrzygnięciem, po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wniesiemy apelację.

- Piotr Mazuro, adwokat


Wyrok

Oskarżoną Monikę Kuźmińską sąd uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i za to na podstawie art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 37a kodeksu karnego, wymierza jej karę grzywny w wysokości 250 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie na 20 zł. Na podstawie art. 627 kodeksu postępowania karnego, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych, sąd zasądza od oskarżonej na rzecz skarbu państwa koszty procesu i wymierza jej opłatę w kwicie 500zł.

POLECAMY

Mowy końcowe obrony i burmistrz Węgorzyna w sprawie wycinki drzew bez zezwolenia. Mocne słowa obrońcy: Co robi starostwo? Postępuje niezgodnie z prawem, kwalifikując sprawę jako szczególnie skomplikowaną. Te i inne argumenty obrony w materiale wideo.


Ruszył proces w sprawie wycinki drzew.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzje unieważniającą nałożoną przez Starostę karę uznając, że burmistrz działała w stanie wyższej konieczności. Prokuratura jednak podtrzymuje zarzut przekroczenia uprawnień służbowych przez burmistrz Węgorzyna.


Prokuratura Rejonowa w Łobzie zarzuca Burmistrz Węgorzyna, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczyła swoje uprawnienia służbowe w ten sposób, że zleciła usunięcie dziesięciu drzew bez wymaganego zezwolenia.