Rozbudowa promenady i Starego Boiska.

 piątek, 2 lutego 2018   17:20

Gmina planuje rozbudowę promenady wzdłuż rzeki Regi oraz zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu miejskiego Stare Boisko.

Rozbudowa promenady i Starego Boiska. lobez24.pl

Gmina planuje i szuka wsparcia unijnego

W ramach realizacji projektu planuje się zagospodarowanie terenu, które zakłada utworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. Założenie zawiera m.in. utworzenie nowoczesnego placu miejskiego, którego integralną część ma stanowić scena koncertowa przeznaczona do organizacji imprez plenerowych, występów lokalnych grup artystycznych. Przed sceną mają znajdować się siedziska. Projekt zakłada również wprowadzenie fontanny posadzkowej, elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, donice z nasadzeniami. Przewidziano także wyznaczenie miejsc na mobilną gastronomię oraz punkty handlowe, wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych. Ponadto zaproponowano utworzenie placu zabaw z urządzeniami integracyjnymi, który umożliwi dzieciom aktywnie spędzać czas.

W związku z wielofunkcyjnym charakterem placu oraz usytuowania terenu wzdłuż rzeki Regi zaproponowano także utworzenie przystani kajakowej, miejscem na ognisko. Ponadto chcąc stworzyć spójną przestrzeń miejską wprowadzono ścieżkę przebiegającą od przystani kajakowej wzdłuż rzeki Regi i łączącą się z promenadą. Połączenie dwóch przestrzeni stworzy atrakcyjny ciąg komunikacyjny, który umożliwi mieszkańcom aktywnie spędzać czas poprzez spacery, jazdę na rowerze czy na rolkach w otoczeniu naturalnej scenerii.

Przywrócić zapomniany i zaniedbany

Reasumując całe założenie ma na celu przywrócić zapomniany i zaniedbany teren nadrzeczny miastu poprzez utworzenie spójnej, bezpiecznej, wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej dzięki zastosowaniu nowoczesnej formy kreowania przestrzeni, nadaniu miejscu nowych funkcji, zastosowaniu elementów małej architektury oraz wprowadzeniu nasadzeń roślinności wysokiej, średniej i niskiej o różnym przeznaczeniu.

Szereg powyższych działań prowadzących do modernizacji placu rekreacyjnego nie tylko podniesie walory estetyczne i wizualne przestrzeni, zatrzyma proces degradacji przestrzeni miejskiej, ale także przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych na terenie gminy, będzie sprzyjał integracji, zacieśnianiu więzi społecznych. Brak barier architektonicznych, technicznych umożliwi bezproblemowe korzystanie z przestrzeni osobom niepełnosprawnym, co będzie sprzyjało nauce tolerancji i koegzystencji.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania: 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Projekt zakłada dofinansowanie na poziomie od 65-90%. Decyzję Urzędu Marszałkowskiego poznamy w czerwcu 2018 roku.