Burmistrz Dobrej skazany prawomocnym wyrokiem.

 środa, 14 lutego 2018   19:33

Nie prace społeczne, ale grzywna za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych dla burmistrza Dobrej k/Nowogardu.

Burmistrz Dobrej  skazany prawomocnym wyrokiem. lobez24.pl

We wrześniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Łobzie uznał burmistrza Dobrej za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na trzy miesiące ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych, kontrolowanych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięczne.

Prokuratura zarzuciła burmistrzowi, że w oświadczeniach majątkowych składanych w związku z pełnieniem funkcji radnego, a następnie burmistrza Dobrej, nie uwzględnił zobowiązań o wartości powyżej 10.000 złotych.

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Na rozprawie w dniu dzisiejszym postanowił utrzymać wyrok Sadu Rejonowego w mocy, ale zmienił postanowienie w zakresie kary dla burmistrza. Orzekł, nie prace społeczne, ale grzywnę w wysokości 10.000 złotych.

Wyrok jest prawomocny. Burmistrzowi pozostaje teraz tylko skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

---
p.s. Burmistrz będzie mógł dalej być burmistrzem i startować w nadchodzących wyborach.POLECAMY

Sąd Rejonowy w Łobzie uznał burmistrza Dobrej za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na trzy miesiące ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych, kontrolowanych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięczne.