Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 poniedziałek, 19 lutego 2018   09:28

Przez najbliższy tydzień będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. lobez24.pl

W dniach 19-25 lutego 2018 r. wzorem lat ubiegłych obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.

Prokuratorzy będą pełnili dyżury, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Dyżury w Prokuraturze Rejonowej w Łobzie przy ulicy Sienkiewicza 4

19 lutego 2018 r. 9.00 – 15.00 prok. Diana Rokosz
20 lutego 2018 r. 9.00 – 15.00 prok. Małgorzata Post-Dzięcioł
21 lutego 2018 r. 9.00 – 15.00 prok. Klaudia Karpińska-Gęsikiewicz
22 lutego 2018 r. 9.00 – 15.00 prok. Klaudia Karpińska-Gęsikiewicz
23 lutego 2018 r. 9.00 – 15.00 asesor Anna Kornacka
24 lutego 2018 r. 10.00 – 13.00 prok. Diana Rokosz
25 lutego 2018 r. 10.00 – 13.00 prok. Małgorzata Post-Dzięcioł

INFORMACJA O FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI


Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości podejmowane są działania mające na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać na stronie internetowej:

JAKĄ POMOC OSOBA POKRZYWDZONA PRZESTĘPSTWEM MOŻE UZYSKAĆ W RAMACH FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI W OŚRODKACH POMOCY POKRZYWDZONYM:


a) pomoc prawną,
b) pomoc związaną z psychoterapią, pomoc psychologiczną lub psychiatryczną,
c) pomoc tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
d) pomoc materialną, w tym m.in.:
- pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
- pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskiwaniem świadczeń,
- pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
- zakup urządzeń i wyposażenia.