W Resku pochowano Żołnierza Wyklętego ppor. Wiktora Sumińskiego ps. Kropidło.

 czwartek, 8 marca 2018   19:09

„Pożegnaliśmy śp. podporucznika Wiktora Sumińskiego pseudonim Kropidło, Żołnierza Niezłomnego, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski za wybitne zasługi dla niepodległej Rzeczypospolitej. Odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku żarliwego patriotę, człowieka skromnego, a zarazem oddanego sprawie wolności Ojczyzny.” - Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości.

W Resku pochowano Żołnierza Wyklętego ppor. Wiktora Sumińskiego ps. Kropidło.
Uroczystości pogrzebowe ppor. Wiktora Sumińskiego, ps. Kropidło. lobez24.pl

Uroczystości pogrzebowe ppor. Wiktora Sumińskiego, ps. Kropidło.

W czwartek 8 marca 2018 roku w Resku pochowano jednego z najdłużej żyjących Żołnierzy Wyklętych śp. podporucznika Wiktora Sumińskiego, pseudonim Kropidło.

Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Resku z udziałem przedstawicieli władz województwa, przedstawicieli Sejmu, lokalnych samorządowców oraz mieszkańców Reska i okolic. Nie zabrakło mieszkańców ziemi gąbińskiej na Mazowszu, gdzie urodził się śp. ppor. Wiktor Sumiński oraz wolontariuszy Operacji Echo.

Kropidło spoczął na cmentarzu w kwaterze wojskowej. W ostatniej drodze asystowała mu kompania honorowa 12 Brygady zmechanizowanej ze Stargardu.


Szanowni Państwo

Żegnamy dziś śp. podporucznika Wiktora Sumińskiego pseudonim "Kropidło", Żołnierza Niezłomnego, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski za wybitne zasługi dla niepodległej Rzeczypospolitej. Odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku żarliwego patriotę, człowieka skromnego, a zarazem oddanego sprawie wolności Ojczyzny.

Wiktor Sumiński był członkiem Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, a następnie Ruchu Oporu Armii Krajowej. Jak wielu Żołnierzy Niezłomnych, kontynuował walkę zbrojną, nie godząc się na rządy narzuconej z zewnątrz, komunistycznej władzy. Brał udział w akcjach przeciwko funkcjonariuszom i konfidentom UB na terenie powiatów gostyńskiego, sochaczewskiego i łowickiego. W styczniu 1947 roku został aresztowany, a następnie po brutalnym śledztwie, skazany na karę śmierci. Ostatecznie spędził w komunistycznych więzieniach dziesięć lat, a na unieważnienie wyroku skazującego musiał czekać blisko pół wieku. Po latach stał się świadkiem pamięci o czasach, które odcisnęły bolesne piętno na dziejach naszego narodu.

Dziś żegnamy Go z należnymi honorami w uznaniu dla Jego działalności i patriotyzmu. Dla niezłomnej wierności Ojczyźnie - wierności, której nie zniweczyły ani wydany na Niego wyrok śmierci, ani próby skazania, jak wszystkich Żołnierzy Wyklętych, na zapomnienie. Z wdzięcznością i wielkim szacunkiem przyjmujemy świadectwo Jego życia.

Cześć Jego Pamięci!


Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda

Przez wiele lat nie mieliśmy świadomości, że wśród nas żyje człowiek z życiorysem niezwykłym.

Cichy i skromny, okazał się człowiekiem, który dochował wierności złożonej żołnierskiej przysiędze i walczył wolność i niepodległość naszej ojczyzny do końca. Zapłatą był ból, cierpienie i wieloletnie więzienie. Przez wiele lat wyklęty z ludzkiej pamięci i kart historii.

Panie poruczniku Wiktorze Sumiński, my mieszkańcy Reska będziemy zawsze o Panu pamiętać. Spoczywaj w naszej ziemi w spokoju.

Szanowni Państwo

Z wielkim smutkiem żegnamy dziś śp. Wiktora Sumińskiego ps. "Kropidło", żołnierza Armii Krajowej, który po 1945 roku w szeregach Ruchu Oporu Armii Krajowej kontynuował walkę o wolną Polskę. Wielkiego Patrioty, który w czasach stalinowskich był represjonowany, torturowany i po pokazowym procesie skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 10 lat więzienia.

W naszej pamięci śp. ppor. Wiktor Sumiński pozostanie wzorem żołnierza i obywatela, który nie szczędził sił, aby służyć Ojczyźnie. Dla młodych polaków powinien być przykładem odwagi i patriotyzmu.

W imieniu swoim oraz całego Wojska Polskiego chciałbym wyrazić szacunek dla śp. Wiktora Sumińskiego, dla jego czynów i oddania krajowi.

Panie Poruczniku Wiktorze Sumiński! Dziękuję za niestrudzoną służbę Ojczyźnie. Spoczywaj w pokoju.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Błaszczak

st. kpr. Piotr Maletka z 12 Brygaday Zmechanizowanej ze Stargardu wspominał.

O Panu Wiktorze dowiedziałem się z internetu. Młodzi patrioci z Dobrzykowa - okolic, w których walczył Kropidło - przeprowadzili z okazji 94 urodzin bohatera akcję Kartka dla Weterana. Po lekturze artykuły Pana Kazimierza Rynkiewicza byłem pewien, że znajdę sposób by poznać Pana Wiktora, i tak też się stało.

Operacja Echo

Wspólnie z przyjaciółmi postanowiliśmy działać, czego wynikiem była internetowa zbiórka pieniędzy na aparaty słuchowe, remont mieszkania i bieżące potrzeby. Jak każdej wojskowej operacji i tej postanowiliśmy nadać kryptonim Operacja Echo. Pani Małgorzata ze Stargardu, w Prusimiu przeprowadziła badanie słuchu i dobrała odpowiednie aparaty. Tysiące internautów, ludzi dobrej woli przyłączyło się do akcji.

Dzieci przesyłały kartki z życzeniami. Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy Państwa Sumińskich odwiedzali wolontariusze Paczki Dla Bohatera. Nasz bohater zapraszany był między innymi na Obchody Święta Wojska Polskiego w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. W 2015 roku z okazji Święta Niepodległości otrzymał od marszałka województwa statuetkę Gryfa Zachodniopomorskiego.

W czasie prowadzonych działań okazało się, że Wiktor Sumińskie nie posiada należnego stopnia wojskowego. 22 kwietnia 2016 roku w Stargardzie odbyła się ceremonia nadania Kropidle pierwszego stopnia oficerskiego oraz wręczenia Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski nadanego przez prezydenta RP.

Pan Wiktor kwitł.

Po naszej wizycie z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w 2016 roku Pan Janusz - opiekun Państwa Sumińskich - przesłał mi zdjęcie Pana Wiktora, który wybrał się na spacer. Później powiedział mi, że każda nasza wizyta dodaje Kropidle niesamowitej energii, a siła, która w niego wstępuje, pozwala nawet na krótkotrwały wysiłek. Tymczasem w mieszkaniu trwał tak bardzo potrzeby remont.

Podczas jeden z wizyt zapytałem Pana Wiktora czy nagłe zamieszanie wokół jego osoby, nie jest dla niego męczące. Stwierdził, że cieszy się tym zainteresowaniem, bo może w końcu komuś opowiedzieć o wszystkich tych, którzy oddali życie w walce o wolną Ojczyznę. O swoich kolegach, którym zabrakło żołnierskiego szczęścia. Nie chciał, by żeby oni, jak i inni żyjący jeszcze bohaterowie byli zapomniani. Będzie więc opowiadał o nich wszystkim, którzy będą chcieli tylko słuchać, dopóki zdrowie mu pozwoli.

Nigdy nie myślał tylko o sobie.

Dzięki staraniu kilkunastu przypadkowych osób życie zapomnianego żołnierza uległo całkowitej przemianie. Swoim entuzjazmem zaraziliśmy setki innych. Każdy, kto poznał historię podporucznika Wiktora Sumińskiego, wyrażał chęć przyłączenia się do wspierania pamięci o nim. To zwykli Polacy, wyłożyli swoje serca w odpowiedzi na apel, o pomoc dla tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Z tego miejsca pragnę Im wszystkim podziękować.

Śpieszmy się doceniać bohaterów, tak szybko odchodzą.

Zapytany o to, dlaczego po zakończeniu wojny w 1945 roku poszedł razem w kolegami do lasu, porucznik Wiktor Sumiński konspiracyjny pseudonim Kropidło odpowiedział. To był mój obowiązek. Naszym obowiązkiem jest o nim i jego kolegach pamiętać oraz dążyć do tego, aby swoją postawą choć trochę im dorównać. Parafrazując słowa księdza Jana Twardowskiego. Śpieszmy się doceniać bohaterów, tak szybko odchodzą.
Przybyliśmy z twojej rodzinnej ziemi dobrzykowskiej, gdzie spędziłeś dzieciństwo, zostałeś wychowany dla Polski w rodzinie i szkole, i służbie dla niepodległości Ojczyzny poświęciłeś najpiękniejsze lata swojego życia - mówiła Bogumiła Zalewska - Opasińska, dyrektor szkoły w Dobrzykowie.

Szanowna Pani Zyto.

W związku ze śmiercią ukochanego męża świętej pamięci podporucznika Wiktoria Sumińskiego pragniemy przekazać Pani wyrazy naszej bliskości. Jego nagłe odejście napełniło nas smutkiem. Śmierć ukazuje prawdziwą wartość człowieka. W osobie zmarłego śp. podporucznika Wiktora Sumińskiego pseudonim Kropidło żegnamy jednego z ostatnich bohaterów czasów walki z komunistycznym aparatem represji, żołnierza Ruchu Oporu Armii Krajowej, oddziału Dobielaka pseudonim Myśliwy działającego na terenie powiatu gostyńskiego.

Wiernego syna naszej Ojczyzny i człowieka sumienia. Pośród licznych jego zasług, jakie będziemy pamiętać, znajduje się próba odbicia z rąk UB aresztowanych kolegów żołnierzy, którzy zdradzeni osadzeni zostali w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyninie. Swoją działalność konspiracyjnej organizacji, widział on bowiem jego walkę o niepodległy byt Państwa Polskiego.

Odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dał nowemu pokoleniu wzór patriotycznej postawy i niezłomności ducha, a jego słowa - niczego nie żałuję, chyba że tego, iż za mało się zrobiło do ludzi - niech na zawsze zostaną w naszej pamięci. Świadczą one bowiem o wielkim sercu i niezwykłej skromności tego człowieka. Śp. podporucznik Wiktor Sumiński pseudonim Kropidło pozostawił nam przykład traktowania własnego życia z uwzględnieniem powierzonej mu misji bycia wytrwałym w obronie dobra ojczyzny.

W dniu 3 grudnia 2016 roku na budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, w której do dziś spoczywają zwłoki jednego z jego kolegów, żołnierzy podporucznika Henryka Jóźwiaka pseudonim Groźny, odsłoniliśmy tablice Pamięci Żołnierzy Niezłomnych północnego Mazowsza, będzie ona dla nas od teraz na zawsze symbolem pamięć również o śp. podporuczniku Wiktorze Sumińskim pseudonim Kropidło Niezłomnym Żołnierzu Armii Krajowej Ruchu Oporu.

Zmarłego świętej pamięci podporucznika Wiktora Słomińskiego pseudonim Kropidło polecamy w naszych modlitwach Panu Bogu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Kazimierz Rynkiewicz - dziennikarz Tygodnika Łobeskiego, który opisał historię Pana Wiktora

Wiktor Sumiński natrudził się, zmagając się całe życie z przeróżnymi trudnościami. Jednak te trudności nie zmogły go, nie pokonały. Nie narzekał i nie skarżył się, co dzisiaj jest dość powszechną postawą. Co go ocaliło? Myślę, że silna wiara w boga i wybory podejmowane na własną odpowiedzialność. Podejmował decyzję i godził się z konsekwencjami. Swoimi porażkami nie obciążał innych, nie rozsiewał pretensji.

Gdy go spotkałem pięć lat temu i gdy myślę o tym teraz, to widzę, że zachował jasny umysł i hierarchię wartości. Pomimo tak wielu nacisków płynących z zewnątrz okazał się wehikułem, taką kapsułą czasu, która przez ponad pół wieku jakże burzliwego przechowała te podstawowe wartości jasnego osądu spraw i ludzi. I gdy się dla nas otworzyła się skarbnicą wiedzy i źródłem siły dla następnego pokolenia wolnych i dumnych polaków.

Historia Wiktora Sumińskiego nie kończy się wraz z jego śmiercią.

Gdy napisałem o Wiktorze artykuł, zadzwoniła do mnie Bogumiła - obecna tutaj dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie - ciesząc się, że odnaleźli swojego mieszkańca, który tworzył historię ich miejsca. Później nastąpiła lawinowa reakcja. Obecny tutaj Łukasz z Dobrzykowa przyjechał z kolegami odwiedzić Wiktora i zebrać relację o jego życiu.

Piotr ze Szczecina wraz ze swoim środowiskiem skupionym wokół portalu Echo Żołnierzy Wyklętych podjął się zebrać pieniądze na poprawę warunków życia Wiktora i Zyty, bo one były naprawdę bardzo złe. Ogromne podziękowania, bo wykonali kawał wspaniałej roboty, począwszy od zaopiekowania się zdrowiem Wiktora, badania, nowe aparaty słuchowe, aż po remont łazienki i mieszkania. To była naprawdę ogromna, wspaniała akcja.

Dopiero w ostatnich latach zaczął mówić, co się zdarzyło.

To bardzo cichy, skryty, skromny człowiek z dużą empatią, dużym ciepłem. - wspomina Janusz Piskorowski bratanek żony Wiktora Sumińskiego - który przez ostatnie 7 lat opiekował się Kropidłem.

Dopiero w ostatnich latach zaczął mówić, co się zdarzyło. Bał się za „lepszego” systemu, że jak będzie opowiadał w rodzinie, co się stało podczas wojny, z jego wyrokiem, z odsiadką w więzieniu, że to obciąży rodzinę. Dopiero jak pojawił się kapitan Maciej Paul i kapral Piotr Maletka otworzył się i zaczął opowiadać.

Nie uważał się za bohatera.

Największą radością jego było nie to, że odkryli w nim bohatera, ale że mógł powiedzieć, że to jego koledzy byli bohaterami.

POLECAMY

ppor. Wiktor Sumiński ps. Kropidło zmarł w niedzielę rano w szpitalu w Gryficach. Miał 96 lat, mieszkał w Prusimiu niedaleko Reska. Był jednym z najstarszych żyjących Żołnierzy Wyklętych.


ppor. Wiktor Sumiński ps. Kropidło kończy 96 lat.

Jest jednym z najstarszych żyjących Żołnierzy Wyklętych, po wojnie walczył z sowieckim okupantem. W 1947 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci, zamienioną potem na 10 lat więzienia.