Pracownicy NZOZ INTERMED sp. z o.o. kierują petycję do burmistrza Łobza Piotra Ćwikły. Chodzi o budynek przychodni przy ulicy Sikorskiego



30 czerwca 2020, 09:25 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
lobez24.pl
Skąd taka petycja? Jak udało się nam ustalić, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, jakoby radni miejscy byli przeciwni przejęciu budynku po byłej przychodni przy ulicy Sikorskiego przez gminę.
Treść petycji skierowanej przez pracowników NZOZ INTERMED sp. z o.o. do burmistrza Łobza Piotra Ćwikły.

W imieniu pracowników NZOZ INTERMED sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań prowadzących do przejęcia budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie.

W przedmiotowym budynku przez ostanie 6 lat funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W wyniku wypowiedzenia umowy dzierżawy budynku przez NZOZ Gryfice z dniem 1 czerwca niespełna 2 tys. pacjentów POZ oraz nocnej świątecznej opieki zdrowotnej pozostało bez lekarza. W wyniku działania firmy INTERMED SP. Z O.O. poprzez cesję zostały warunkowo przejęte wyżej wymienione instytucje, które swoją siedzibę mają obecnie na ul. Niepodległości 66.

We wrześniu br. zostanie rozpisany konkurs na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, który wymaga spełnienia konkretnych warunków lokalowych. Poza budynkiem przy ul. Sikorskiego 6 żaden budynek w Łobzie nie spełnia takich wymogów, co za tym, idzie miasto powiatowe może stracić opiekę świąteczną i nocną, a mieszkańcy Łobza będą musieli udać się po pomoc do innych miejscowości.

Wiemy, że podjął Pan działania związane z przejęciem budynku. Ze swojej strony podjęliśmy stosowne rozmowy, aby w momencie podpisania umowy o przejęcie budynku umieścić w nim również gabinety: kardiologiczny, pediatrę, stomatologa, ortopedy-chirurga. Planowane jest również utworzenie laboratorium, pracownia RTG oraz USG. W budynku znajduje się 5 niezależnych wejść, dźwig i winda. Budynek spełnia wszelkie wytyczne Ministerstwa Zdrowia. W każdej chwili może również zostać przekształcony w szpital.

W związku z istotnym interesem społecznym podjęliśmy akcję i zbieramy podpisy mieszkańców Łobza popierających inicjatywę przejęcia budynku. Akcja ta
cieszy się dużym zainteresowaniem. Ze swojej strony deklarujemy chęć spotkania i omówienia tematu.

-- Pracownicy NZOZ INTERMED sp. z o.o.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie Bogdan Górecki


Skąd taka petycja?

Jak udało się nam ustalić, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, jakoby radni miejscy byli przeciwni przejęciu budynku po byłej przychodni przy ulicy Sikorskiego przez gminę.

Przyglądamy się tematowi i zbieramy kolejne informację. W tle pojawia się możliwość pozbawienia gminy Łobez nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Popularne w tym miesiącu

7 lipca 2020, 16:56 

Spotkanie sympatyków Rafała Trzaskowskiego w Łobzie.


2 lipca 2020, 06:51 

Na którego kandydata zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich?


8 lipca 2020, 16:06 

Istnieje realne zagrożenie, że Gmina Łobez pozostanie bez nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.