Dom Pomocy Społecznej w Resku otrzyma grant przekraczający ponad 617 tys. zł.INFORMATOR POWIATOWY 
13 sierpnia 2020, 17:13 
źródło: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Dom Pomocy Społecznej w Resku otrzyma grant przekraczający ponad 617 tys. zł.
lobez24.pl
Domy Pomocy Społecznej z zachodniopomorskiego otrzymają finansowe wsparcie z projektu grantowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeznaczone będą m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla personelu czy tworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny.
Granty z unijnego projektu Razem dla DPS trafią w sumie do 35 placówek z regionu, a ich łączna wartość przekroczy ponad 21,7 mln zł.

– W tym trudnym czasie wszyscy staraliśmy się wspierać Domy Pomocy Społecznej. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana, ale jesteśmy trochę spokojniejsi. Dziękuję zarządzającym placówkami, że zachowali zimną krew. Słowa uznania kieruję także do zespołu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który od samego początku monitorował sytuację, kontaktował się z państwem, szukał nowych możliwości wsparcia – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Choć nie jest to nasze zadanie, to staraliśmy się szukać różnych rozwiązań. Kadra DPS-ów znalazła się w bardzo trudnych okolicznościach. Od maja przekazujemy placówkom środki ochrony osobistej: maseczki, środki do dezynfekcji, kombinezony ochronne. Wiemy jednak, że skala potrzeb jest o wiele większa, dlatego zabiegaliśmy o dodatkowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uważam, że to był dobry ruch, by wykorzystać pieniądze na wzmocnienie finansowe DPS-ów - podkreślał marszałek.

Udzielane przez ROPS wsparcie będzie przeznaczane na: wypłaty dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS-ów oraz zapewnieniu możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania, a także utworzeniu miejsc do przeprowadzenia kwarantanny zarówno dla mieszkańców DPS, jak i personelu.


Dom Pomocy Społecznej w Resku otrzyma grant przekraczający ponad 617 tys. zł.


– Bardzo cieszymy się miejsc tymczasowej kwarantanny, którą można z projektu uruchomić – podkreśla Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Resku Renata Breyer i dodaje – Warunki w miejscach tymczasowej kwarantanny są bardzo dobre.

Projekt Razem dla DPS realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %). ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.
Card image

Popularne w tym miesiącu

5 stycznia 2021, 16:27 

Gdzie będę mógł zaszczepić się przeciwko COVID-19 na terenie powiatu łobeskiego?


13 stycznia 2021, 16:14 

Ankieta. Czy zamierzasz zaszczepić się przeciwko COVID-19?


6 stycznia 2021, 16:37 

Pożar w Grabowie. Płoną garaże.


Card image