Działki rekreacyjne na sprzedaż. Stara Dobrzyca niedaleko Reska.OGŁOSZENIE PŁATNE 
8 września 2020, 10:11 
źródło: redakcja 

Działki rekreacyjne na sprzedaż. Stara Dobrzyca niedaleko Reska.
lobez24.pl
Starosta Łobeski ogłasza przetarg na nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną we wsi Stara Dobrzyca w gminie Resko, w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej wsi, terenów niezabudowanych oraz jeziora Dobrzyca. Uzbrojenie: energia elektryczna, sieć wodociągowa - w zasięgu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
ZARZĄD POWIATU ŁOBESKIEGO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Łobeskiego


Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona we wsi Stara Dobrzyca, w gminie Resko, w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej wsi, jeziora Dobrzyca oraz terenów niezabudowanych.

Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu.
  • Działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
  • Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko.
  • Dla terenu działek nr : 39/3, 39/4 i 39/5 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 33/2017 z dnia 11.10.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie 17 budynków rekreacji indywidualnej oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
  • Dla terenu działki nr 39/5 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2020 z dnia 27.03.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV.


MIEJSCE PRZETARGU: Siedziba Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, sala konferencyjna, pokój 4.

Wadium należy wpłacić do dnia 06.10.2020 r. (włącznie) na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddział w Łobzie. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wpłaty.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, w siedzibie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Głowackiego 4, w siedzibach Gmin Powiatu Łobeskiego, a także zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Głowackiego 4 (pokój nr 22), tel. 511 194 123, 515 361 285.


Starosta Łobeski - Renata Kulik
Łobez, dnia 02.09.2020 r.


Card image

Popularne w tym miesiącu

28 września 2020, 14:44 

Śmiertelny wypadek między Łobzem a Świdwinem. W zderzeniu z ciężarówką zginął motocyklista


9 września 2020, 13:01 

Winniki. Ujawniono ludzką czaszkę zawiniętą w materiał.


11 września 2020, 17:29 

Wypadek niedaleko Dobrej.


Card image