Publikacja wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie.22 października 2020, 18:03 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
lobez24.pl
Na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Łobzie Narcyza Krystiana Potomskiego z Reska za jazdę samochodem bmw znajdując się pod wpływem środków odurzających w postaci marihuany oraz amfetaminy. Skazany ma też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wpłacić 10.000 zł na rzecz funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz pokryć koszty procesu. Sąd zdecydował także o podaniu wyroku do wiadomości publicznej.
Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Łobzie publikujemy treść wyroku.

Sygn. akt II K 421/19
PR Ds 880.2019


WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2020 r.


Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
  • Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Krupa
  • Protokolant: Agnieszka. Słomińska
Przy udziale prokuratora Mariusza Lesia, po rozpoznaniu dnia 29.01.2020 r. sprawy: Narcyza Krystiana Potomskiego, s. Zdzisława i Marzenny z d. Raniewicz, ur. 01.06.1988 w Resku,

oskarżonego o to, że:
w dniu 27 sierpnia 2019 roku ok. godz. 22:20 w Resku na ul. Jedności Narodowej będącą drogą publiczną, kierował samochodem osobowym marki BMW o nr rej. PSZ 63345, znajdując się pod wpływem środków odurzających w postaci marihuany w stężeniu 6,9 ng/ml we krwi oraz w postaci amfetaminy w stężeniu 116,9 ng/mi we krwi, będąc uprzednio skazany za czyny z art. 178a § 1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryficach uprawomocnionego w dniu 12 maja 2015 roku, sygn. akt VII K 106/15 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Łobzie uprawomocnionego w dniu 13 października 2015 roku, sygn. akt li K 76/15, nie stosując się jednocześnie do decyzji nr WKD.5432.173.2.2015.KIU wydanej w dniu 18 lipca 2018 roku przez Starostę Powiatowego w Łobzie o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w zakresie kategorii „B", tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.


  1. Oskarżonego Narcyza Krystiana Potomskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
  2. na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;
  3. podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych;
  4. na podstawie art. 43b kk orzeka o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści na tablicach ogłoszeń urzędów miejskich oraz sołectw funkcjonujących na terenie działania Sądu Rejonowego w Łobzie - przez okres trzech tygodni oraz na koszt oskarżonego na stronie portalu łobez24.pl — na okres tygodnia;
  5. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych.

Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny Stwierdza, że niniejsze orzeczenie jest prawomocne (natychmiast wykonalne). Orzeczenie uprawomocniło się 26.02.2020 roku.

Popularne w tym miesiącu

6 maja 2021, 19:57 

Łobez. Seniorka oszukana na spis powszechny. Straciła 4 tysiące złotych


5 maja 2021, 18:32 

Ruszył punkt drive-thru w Łobzie. Szczepionek mamy naprawdę dużo!


5 maja 2021, 15:53 

Obwodnica Łobza – list intencyjny podpisany, w przyszłym roku będzie projekt