Stare boisko - rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ulicy Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady [WIDEO]INFORMATOR MIEJSKI 
14 listopada 2020, 17:09 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
W ramach projektu powstanie między innymi wiata rekreacyjna z małą architekturą.
Stare Boisko- rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudowa promenady realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane, dzięki którym powstanie ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń miejska.

Założenie zawiera m.in. utworzenie nowoczesnego placu miejskiego, którego integralną część ma stanowić scena koncertowa przeznaczona do organizacji imprez plenerowych, występów lokalnych grup artystycznych. Przed scenę mają znajdować się siedziska stałe i mobilne. Projekt zakłada również wykonanie fontanny posadzkowej, placu zabaw, oświetlenia, elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, donice z nasadzeniami.

Rewitalizacja placu rekreacyjnego nie tylko podniesie walory estetyczne i wizualne miejsca, zatrzyma proces degradacji przestrzeni miejskiej, ale także przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w gminie, będzie sprzyjał integracji, zacieśnianiu więzi społecznych, organizowaniu wydarzeń kulturalnych o znaczeniu lokalnym, zajęć i warsztatów artystycznych.

Card image

Popularne w tym miesiącu

5 stycznia 2021, 16:27 

Gdzie będę mógł zaszczepić się przeciwko COVID-19 na terenie powiatu łobeskiego?


13 stycznia 2021, 16:14 

Ankieta. Czy zamierzasz zaszczepić się przeciwko COVID-19?


6 stycznia 2021, 16:37 

Pożar w Grabowie. Płoną garaże.


Card image