Dom Pomocy Społecznej w Resku otrzymał środki na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych koronawirusem.INFORMATOR POWIATOWY 
13 listopada 2020, 16:21 
źródło: szczecin.uw.gov.pl/ 

lobez24.pl
lobez24.pl
Powiat łobeski prowadzący DPS w Resku, otrzyma 68 580 złotych na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych koronawirusem.
Wicewojewoda Marek Subocz podpisał umowy na podstawie których kwota w łącznej wysokości ponad 1,9 mln zł trafi do 17 powiatów oraz gminy Koszalin.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do działalności DPS-ów. Trafią do 31 powiatowych i jednej gminnej placówki, dysponujących łącznie 3896 miejscami.

Powiat łobeski prowadzący DPS w Resku, otrzyma dokładnie 68 580 złotych.
Dom Pomocy Społecznej w Resku jest jednostką organizacyjną Powiatu Łobeskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych w którym przebywa 140 mężczyzn, w tym 86 niepełnosprawnych intelektualnie i 54 przewlekle psychicznie chorych.

Dom świadczy usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów. Celem domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu oraz działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości. (źródło: https://resko.naszdps.pl/)


Card image

Popularne w tym miesiącu

18 listopada 2020, 07:47 

Łobez. Bmw roztrzaskało się na drzewie. Nie żyje młody kierowca [ZDJECIA, WIDEO]


25 listopada 2020, 15:08 

Siedlice. Auto wbiło się w mur ogrodzeniowy.


16 listopada 2020, 10:40 

Nowa policjantka w szeregach łobeskiej policji


Card image