IX posiedzenie Miejskiej Rady Oświaty w Łobzie20 marca 2021, 17:57 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
Miejska Rada Oświaty w Łobzie jest organem doradczym, opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach związanych z edukacją prowadzoną w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobez.

IX posiedzenie Miejskiej Rady Oświaty w Łobzie w dniu 17 marca 2021 roku

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie założeń arkuszy organizacji szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobez na rok szkolny 2021/2022.
  4. Omówienie potrzeb placówek oświatowych dotyczących remontów budynków i infrastruktury łobeskich placówek oświatowych
  5. Omówienie problemów i sytuacji związanych z panującą epidemią COVID-19.
  6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

Popularne w tym miesiącu

9 kwietnia 2021, 18:02 

Śmigłowiec lpr przyleciał po 12-latka


1 kwietnia 2021, 10:55 

Kolejne centrum logistyczne w Łobzie?


15 kwietnia 2021, 12:44 

Ciężarówka w rowie niedaleko Borkowa Wielkiego