Tylko do 30 czerwca 2022 roku można złożyć obowiązkową deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw1 czerwca 2022, 07:48 
źródło: redakcja 

Tylko do 30 czerwca 2022 roku można złożyć obowiązkową deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw
lobez24.pl
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.
Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

Piec, kominek, kuchnia węglowa, kocioł gazowy, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, ogrzewanie elektryczne? To wszystko musi być wpisane w katalogu urządzeń, który prowadzić będą gminy.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

  • w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
  • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy


Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji.Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

  • 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
  • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.


Pliki do pobrania
Pokazujemy, jak złożyć deklarację – formularz A on-line