2. Powiatowy Bieg po Żniwo - Łobez, 12 września 2021 rokuPatronat Medialny 
21 sierpnia 2021, 11:41 
źródło: redakcja 

2. Powiatowy Bieg po Żniwo - Łobez, 12 września 2021 roku
lobez24.pl
Zapraszamy na imprezę biegową.

II Powiatowy Bieg po Żniwo

Pod patronatem Starosty ŁobeskiegoCel i zadania:
 • Popularyzacja biegania oraz jego walorów zdrowotnych
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Ziemi Łobeskiej
 • Uczczenie trudu i pracy rolników
 • Integracja mieszkańców Powiatu Łobeskiego
 • Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Organizatorzy:
 • Starostwo Powiatowe w Łobzie
 • LŁKB „Trucht” Łobez

Termin i miejsce:
 • 12 września 2021 r. (NIEDZIELA), Teren Boiska przy Świętoborcu przy ul. Waryńskiego.
 • Trasa Nr 1 (dystans: 4,7 km. - 1 pętla: Start i Meta (Boisko przy Świętoborcu) – Biegi odbywać się będą w terenie leśnym wg. załączonej mapki
 • Trasa Nr 2 (dystans : 9km – 2 pętle)

Program minutowy:
 • 08.30 – 10.30 - otwarcie biura zawodów. Weryfikacja w biegach dzieci i młodzieży do godziny 10:00 w biurze zawodów
 • 10.30 Otwarcie imprezy
 • 10.40 Bieg w kategorii Szkrabik – bieg ok. 120 m (rocznik 2015 i młodsi.)
 • 10.40 Biegi Szkoły Podstawowe: Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas I-III (roczniki: 2014 - 2012) – bieg ok 400 m.; Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas IV-V (roczniki: 2011 – 2010) – bieg ok.800 m.; Dziewczęta i chłopcy, dotyczy klas VI – VIII (roczniki: 2009 – 2007) – bieg ok 800 m;
 • 11:30 Biegi Główne: na 4,7km (1 pętla) – OPEN kobiety / mężczyźni, kategorie wiekowe (MK- 20, MK-30, MK-40, MK- 50, MK-60, M-70); kategoria dodatkowa: Samorządowiec kobiety / mężczyźni (pracownicy Gmin, Starostw, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, Radni) ; na 9 km (2 pętle) - OPEN kobiety / mężczyźni, kategorie wiekowe (MK- 20, MK-30, MK-40, MK- 50, MK-60, M-70)
 • Ok.14:00 dekoracja zwycięzców, losowanie nagród


Nagrody:
 • medale dla uczestników biegów, limit uczestników 200 osób (łącznie 150 osób w Biegach głównych) i 50 osób w biegach
 • dziecięcych i młodzieżowych (może zostać zwiększony w przypadku większej ilości zainteresowanych)
 • puchary/statuetki za miejsca 1-3 OPEN w biegach głównych (kobiety i mężczyźni) – 4,7km i 9 km
 • puchary / statuetki za miejsce 1-3 w kategorii samorządowiec (kobiety i mężczyźni) – 4,7 km
 • puchary / statuetki za miejsce 1-3 w kategoriach wiekowych (kobiety i mężczyźni) – 4,7 km
 • puchary / statuetki za miejsce 1-3 w kategoriach wiekowych (kobiety i mężczyźni) – 9 km
 • puchary/statuetki za miejsca 1-6 w biegach dziecięcych i młodzieżowych (dziewczęta i chłopcy) w każdej kategorii
 • nagrody w Biegach Głównych nie dublują się, ( nagrodzone osoby w kategorii OPEN nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi kategoria dodatkowa :Samorządowiec)
 • losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli bieg
 • nagrody niespodzianki


Zgłoszenia:
Zgłoszenia internetowe na stronie ilikesport.pl. do 8.09.2021 ( Biegi Główne wpisowe 10 zł za pośrednictwem firmy Ilikesport Radosław Paciejewski na konto 71109022680000000141525872 , z dopiskiem imię i nazwisko, dystans, nazwa biegu ) Z opłaty startowej zwolnione są dzieci startujące w Biegach Szkół Podstawowych.

Sprawy różne:
 • ciepły posiłek, napoje i batony energetyczne dla uczestników biegów
 • Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. ( wzór zgody dostępny w załączniku regulaminu)
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Kontakt z organizatorami: Mariusz Szpryngacz – 668 112 383, e-mail mszpryngacz(at)powiatlobeski.pl,

Mapka trasy 4,7km


Wzór:

Zgoda rodzica /opiekuna prawnego na udział dziecka w II Powiatowym Biegu po Żniwo


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………. W II Powiatowym Biegu po Żniwo w dniu 12.09.2021 r.,
Oświadczam , że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego i udziału w zawodach sportowych.


czytelny podpis rodzica
Popularne w tym miesiącu

22 października 2021, 10:06 

KAMPANIA Wybieraj Bezpieczną Żywność #EUChooseSafeFood – substancje dodatkowe


22 października 2021, 09:39 

Różowy październik – miesiąc świadomości raka piersi