Kampania EFSA Wybieraj Bezpieczną Żywność13 września 2021, 18:27 
źródło: redakcja 

Kampania EFSA Wybieraj Bezpieczną Żywność
lobez24.pl
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął kampanię informacyjną Wybieraj Bezpieczną Żywność #EUChooseSafeFood. Celem kampanii jest uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka.
Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot. bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie internetowej: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl oraz https://www.gov.pl/web/psse-lobez (ZAKŁADKA: AKTUALNOŚCI > AKCJE, KAMPANIE, PROEJKTY).

- PSSE w Łobzie


Popularne w tym miesiącu

22 października 2021, 10:06 

KAMPANIA Wybieraj Bezpieczną Żywność #EUChooseSafeFood – substancje dodatkowe


22 października 2021, 09:39 

Różowy październik – miesiąc świadomości raka piersi