Za śmieci zapłacimy więcej5 stycznia 2022, 09:23 
źródło: redakcja 

Za śmieci zapłacimy więcej
lobez24.pl
Od stycznia 2022 roku zapłacimy 26 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zlikwidowany został również ryczałt od gospodarstwa domowego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie od stycznia 2022 roku za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Łobez zapłacimy 26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zlikwidowany został także ryczałt od gospodarstwa domowego. Do tej pory, jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkiwało więcej niż 5 osób, płacono ryczałt w wysokości 112,60 zł (przy zbiórce odpadów w sposób selektywny). Zgodnie z zapisami w uchwale od nowego roku opłata w wysokości 26 zł miesięcznie będzie naliczana od każdego domownika.

Ważne! Wymaga to wizyty w urzędzie i złożenia nowej deklaracji.

Jeżeli gospodarstwo nie segreguje odpadów, to opłata naliczana jest w podwójnej wysokości.

Dodatkowych informacji w zakresie obowiązujących procedur z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych udzielają pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łobzie, pokój nr 7 (parter), tel. 913976177 w godzinach pracy urzędu.