Pieca w ramach programu Czyste Powietrze już nie wymienisz!3 stycznia 2022, 15:24 
źródło: wfos.szczecin.pl 

Pieca w ramach programu Czyste Powietrze już nie wymienisz!
lobez24.pl
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.


Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Formy dofinansowania:
 • dotacja,
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie);

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl - wycofane z dniem 31 12.2021r.
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi;

Warto wiedzieć:
 • Dofinansowujemy projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęty,
 • Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • Zadanie należy zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;

Złożenie wniosku o dofinansowanie:
 1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
  • w serwisie gov.pl.
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  • poprzez serwis gov.pl.
 4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis gov.pl, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystającz aktywnego formularza, ze względu na samoliczące się pola

FORMULARZ WNIOSKU oraz inne DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE znajdują się na PORTALU BENEFICJENTA dostępnym pod adresem wnioski.wfos.szczecin.pl

Punkt konsultacyjny programu:
Urząd Miejski w Łobzie, tel. 91 579 04 47, projekty@lobez.pl
czynny w godzinach pracy urzędu.


Popularne w tym miesiącu

3 stycznia 2022, 21:27 

Uwaga mieszkańcy Łobza. Wadliwy lek trafił do naszych aptek


5 stycznia 2022, 23:04 

W Rożnowie pod Łobzem spłonęła maszyna leśna


3 stycznia 2022, 07:37 

Tylko do 30 czerwca 2022 roku można złożyć obowiązkową deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw