lobez24.pl

Jakie czesne w żłobku miejskim - znamy kwoty8 stycznia 2022, 11:27 
źródło: redakcja 

Odpłatność za żłobek państwowy ustala gmina, w której zlokalizowana jest placówka. Cena obejmuje dwie opłaty – koszt pobytu dziecka w żłobku oraz wyżywienie.

Ile będzie kosztować żłobek miejski Bajkowa Kraina?

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej ustalono maksymalną wysokość opłaty za:
 • pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 650,00 zł miesięcznie
 • za wyżywienie dziecka wysokości 13,00 zł dziennie (naliczane w przypadku obecności dziecka w żłobku)

Żłobek z pewnością może być tańszym rozwiązaniem od wynajęcia niani, zwłaszcza jeśli placówka jest państwowa, czyli dofinansowywana z budżetu samorządowego. Prywatne żłobki także zwykle kosztują mniej niż wynajęcie opiekunki, ale rozpiętość cenowa między nimi potrafi być naprawdę duża.

Jedno jest jednak pewne – dziecko w żłobku rozwija się lepiej i nie należy mieć obaw przed zapisaniem malucha do takiej placówki.

Powiązane artykuły

Ruszyła rekrutacja dzieci do żłobka miejskiego - znamy zasady


  7 stycznia 2022, 18:55 

Ruszyła rekrutacja dzieci do żłobka miejskiego - znamy zasady
Wnioski o przyjęcie do żłobka miejskiego można składać w dni robocze od 7 do 19 stycznia 2022 r. do godz.: 16:00 w żłobku (Łobez, ul. Sikorskiego 6, wejście od ulicy Wojska Polskiego) w godzinach 12.00–16.00.
Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka miejskiego mają dzieci:
 • obojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, studiujących na studiach dziennych;
 • zamieszkałych na terenie gminy Łobez
 • rodziców powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub rodzicielskim;
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka; wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • objęte pieczą zastępczą;

Planowane jest utworzenie dwóch grupy wiekowych po 15 dzieci: pierwsza 1-2 latki, druga 2-3 latki. Łącznie maksymalnie 30 dzieciaków.

Wnioski o przyjęcie do żłobka miejskiego można składać w dni robocze od 7 do 19 stycznia 2022 r. do godz.: 16:00 w żłobku (Łobez, ul. Sikorskiego 6, wejście od ulicy Wojska Polskiego) w godzinach 12.00–16.00.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami.

Ruszyła rekrutacja pracowników do żłobka miejskiego Bajkowa Kraina


  6 stycznia 2022, 09:55 

Ruszyła rekrutacja pracowników do żłobka miejskiego Bajkowa Kraina
Poszukiwani są kandydaci na następujące stanowiska: główny księgowy, starszy referent, pielęgniarka, opiekunka i sprzątaczka.
Dyrektor Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie ogłosiła konkurs na następujące stanowiska:
 • głównego księgowego
 • starszego referenta (kadry, płace, sekretariat)
 • opiekun
 • pielęgniarka/położna
 • sprzątaczka
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, warunki zatrudnienia, wymagane dokumenty oraz warunki pracy można znaleźć pod następującymi linkami dostępne są na stronie bip.lobez.pl
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie, ul. Sikorskiego 6, 73-150 Łobez, w terminie do dnia 19 stycznia 2022 r. do godz. 14:00w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego wraz z wymaganym dopiskiem.