Tylko do 30 czerwca 2022 roku można złożyć obowiązkową deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw

2022-06-01 07:48:17

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.


Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW. Piec, kominek, kuchnia węglowa, kocioł gazowy, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, ogrzewanie elektryczne? To wszystko musi być wpisane w katalogu urządzeń, który prowadzić będą gminy.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

  • w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
  • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy
Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji.

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

  • 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
  • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Pliki do pobrania

deklaracja-A-30.06.2021.pdf
deklaracja-B-30.06.2021.pdf
deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf
deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf
Pokazujemy, jak złożyć deklarację – formularz A on-line© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

--- R E K L A M A ---