Kraj. Laptopy dla uczniów klas czwartych. Kiedy dzieci je dostaną?

2023-09-08 15:15:11

Laptopy będą trafiały do szkół, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do dnia 30 września. Ale, wyjątkowo, w bieżącym roku, Ministerstwo Cyfryzacji ma czas na przekazanie sprzętu do końca grudnia 2023 r.


13 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakłada ona przekazywanie laptopów co roku — począwszy od roku szkolnego 2023/2024 — kolejnym uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. 

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie, co roku, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra oświaty i wychowania. Szef resortu edukacji będzie miał czas do 31 marca każdego roku na przekazanie resortowi cyfryzacji prognozowanej liczby uczniów czwartych klas.

Następnie laptopy będą trafiały do szkół, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do dnia 30 września. Ale, wyjątkowo, w bieżącym roku, Ministerstwo Cyfryzacji ma czas na przekazanie sprzętu do końca grudnia 2023 r.

Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. 

Przekazanie laptopa uczniowi nastąpi na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę. Chyba że będzie użyczony. Co to znaczy? Czytaj poniżej.

 

Sprzęt będzie nowy, ale z ograniczeniami

 

Zgodnie z umową, którą podpisują rodzice przy przekazaniu laptopa, nie będą mogli oni odsprzedać ani zastawić sprzętu przez okres 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność. W laptopach dla uczniów przewidziano specjalne oznaczenia, które minimalizują ryzyko takich sytuacji.

Rodzic, przy podpisaniu umowy, zobowiązuje się również do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z ustawy lub identyfikujących przedmiot umowy, czyli laptopa.

Oprócz tego, zobowiązany zostanie do okazania w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem, laptopa, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

--- R E K L A M A ---