Upływa termin rozliczenia pomocy finansowej przez KGW

2024-01-25 11:25:53 , źródło: samorzad.pap.pl

Do końca stycznia koła gospodyń wiejskich mają czas na rozliczenie pomocy finansowej, którą otrzymały na działalność statutową. Do tej pory sprawozdania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyło około 15 proc. KGW.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku rozliczenia przez koła gospodyń wiejskich pomocy finansowej, którą otrzymały na prowadzenie działalności statutowej. Sprawozdanie z wydatków, które KGW zrealizowały z wykorzystaniem otrzymanych środków należy złożyć do 31 stycznia do właściwego biura powiatowego ARiMR.

Jak wskazano w komunikacie Agencji, wsparcie otrzymało 13,4 tys. kół gospodyń wiejskich, natomiast z obowiązku rozliczenia wydatków wywiązało się ok. 2 tys. KGW. 

Do 13,4 tys. kół, które starały się o przyznanie funduszy w trwającym od 3 kwietnia do 30 września 2023 r. naborze, trafiło 114,3 mln zł. Najwięcej, bo po ponad 16 mln zł, otrzymały gospodynie z Mazowsza i Wielkopolski. Pozyskane środki KGW mogły przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze można było też wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej.

Wysokość pomocy uzależniona była od liczebności koła. KGW liczące nie więcej niż 30 członków mogło otrzymać 8 tys. zł, KGW liczące od 31 do 75 członków – 9 tys. zł i KGW liczące ponad 75 członków – 10 tys. zł.

Pomoc była udzielana kołom, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Poniżej do pobrania formularz sprawozdania oraz instrukcja.

3_Instrukcja_wypełniania_sprawozdania_KGW_2023.pdf
3_Sprawozdanie_z_wydatkowania_pomocy_-_KGW_2023.xlsx


© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.