DW-147, DW-148, DW-151 Łobez. Podpisz petycje w sprawie dramatycznie złego stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Łobez

2024-02-05 09:51:00

Stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Łobez oraz trasach dojazdowych do gmin ościennych jest legendarnie zły. W ostatnich miesiącach i tygodniach przybrał charakter katastrofalny, za co odpowiadają m.in. sezonowe warunki pogodowe w połączeniu z wieloletnimi opóźnieniami inwestycyjnymi.


Łobez, 03.02.2024r.

 

Pan Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodnioporskiego
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70 - 421 Szczecin

 

Petycja w sprawie fatalnego stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Łobez

 

             Stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Łobez oraz trasach dojazdowych do gmin ościennych jest legendarnie zły. W ostatnich miesiącach i tygodniach przybrał charakter katastrofalny, za co odpowiadają m.in. sezonowe warunki pogodowe w połączeniu z wieloletnimi opóźnieniami inwestycyjnymi.

 Są to drogi obejmujące odcinki miejskie i zamiejskie:

  • DW 151  Świdwin - Łobez - Węgorzyno
  • DW 148  Starogard - Łobez - Drawsko Pomorskie
  • DW 147  Strzmiele - Łobez

             W raporcie przedkładanym rokrocznie Radzie Miejskiej stan wyżej wymienionych dróg określany jest jako dobry lub dostateczny (patrz: załączony dokument - Informacja o stanie dróg i ulic w gminie Łobez oraz zamierzeniach inwestycyjnych w tym zakresie na rok 2023) 

             Takie traktowanie mieszkańców, korzystających na co dzień z tych dróg w ramach m.in. dojazdów do pracy i testujących ich stan poprzez podwozia własnych samochodów uważamy za niedopuszczalne i wyrażamy wobec niego stanowczy sprzeciw.

             Mimo rokrocznie wystosowywanych zaproszeń, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim nie pojawia się na sesji Rady Miejskiej. Tym samym problemy i racje mieszkańców nie mają szansy wybrzmieć w toku żywej dyskusji.

             Równocześnie zwracamy uwagę, iż dramatyczny stan dróg wojewódzkich negatywnie odbija się na rozwoju gospodarczym naszej gminy. Powstała na naszym terenie Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podstrefa Łobez odstrasza inwestorów poprzez brak właściwej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wojewódzkich.

 

             My, niżej podpisani Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Gminy Łobez kierujemy na ręce władz wojewódzkich następujące postulaty:

  1. Bezzwłoczne przekazanie opinii publicznej terminarza działań inwestycyjnych na wymienionych odcinkach dróg oraz uwzględnienie racji mieszkańców Gminy Łobez w toku planowanej kolejności tych działań. 
  2. Ustalenie harmonogramu bieżących napraw i koserwacji nawierzchni odpowiadającego faktycznemu stanowi technicznemu tych nawierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych prac związanych ze zniszczeniem nawierzchni w okresie zimowym b.r. 

             Jesteśmy pewni, że władze wojewódzkie, z ogromnym sukcesem wdrażające projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, dostrzegą postulaty poparte podpisami nas, aktywnych publicznie mieszkańców Gminy Łobez.

             Z dumą możemy poinformować, że przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu nasza gmina wykazała się najwyższą frekwencją spośród gmin powiatu łobeskiego. Liczymy, że Pan Marszałek wspólnie z nami, mieszkańcami, zawalczy o gminę Łobez - serce województwa zachodniopomorskiego.   

 

Joanna Sienkiewicz
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobzie
wraz z Radnymi
oraz Mieszkańcy Gminy Łobez

 

 

Informacja o stanie dróg i ulic w gminie Łobez.pdf
Petycję możesz podpisac stacjonarnie zgonie z harmonogramem:

  • Wtorek,  6.02  w godz. 15:00 -17:00, Niepodległości przy optyku
  • Środa, 07.02  w godz. 15:00 - 17:00, Parking przy Netto na ul. Pocztowej
  • Czwartek, 08.02  w godz. 07:00 - 08:00, Parking przy ul. Spokojnej
  • Piątek 09.02 w godz. 15:00 - 17:00, Parking pod Biedronką
  • Sobota 10.02 w godz. 10:00 - 12;00, Osiedle Łoźnicka: - sklep u Rentaki, - sklep Kama

 

Petycję możesz także podpisać petycję online: >>>kliknij tutaj<<<

 

 

Twój podpis ma znaczenie!

Razem możemy wiecej!© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

--- R E K L A M A ---