Łobez. Czy stanowisko sekretarza gminy Łobez obsadzone jest z naruszeniem przepisów?

2024-02-21 10:36:20 , źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności Gminy, będące wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, ich wadliwej interpretacji oraz niewystarczającego działania procedur wewnętrznej kontroli finansowej.


Łobez 

W okresie od 6 kwietnia do 11 lipca 2023 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Łobez za lata 2019-2022 oraz wybranych zagadnień za okres sprzed 2019 r. i występujących w roku 2023. Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową.

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w działalności Gminy, będące wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, ich wadliwej interpretacji oraz niewystarczającego działania procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

W celu ich wyeliminowania koniecznym jest bezwzględne przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.

 

Jedno z wykazanych uchybień dotyczyło spraw organizacyjnych:

W wystąpieniu pokontrolnym RIO z dnia 6 września 2023 r. czytamy: Z dniem 1 maja 2015 r., a następnie od 25 lutego 2019 r. funkcję Sekretarza Gminy powierzono pracownikom (2) uprzednio zatrudnionym w Urzędzie Miejskim na innych stanowiskach, zamiast wyboru dokonać w drodze procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze. Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w protokole wskazuje że: Obsadzanie stanowiska Sekretarza Gminy powinno się odbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

--- R E K L A M A ---