Przebudowa drogi wojewódzkiej między Świdwinem a Łobzem jeszcze w tym roku? Niekoniecznie, wyjaśniamy dlaczego

2024-03-28 15:11:56

Wyjaśnień dla portalu lobez24.pl udzieliła Pani Anna Radziwonowicz, Rzecznik Zachodniopomorskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dziękujemy!

Projekt rozbudowy DW151 na odcinku Świdwin – Łobez jest praktycznie gotowy.  Czekamy na złożenie przez pracownię projektową wniosku do Wojewody o ZRiD, czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Projekt rozbudowy DW151 na odcinku Świdwin – Łobez nie ma szczęścia do realizacji. Pierwszy przetarg na dokumentację projektową, został ogłoszony w 2014 r., a więc dokładnie dekadę temu. Prace projektowe nad takimi tematami trwają około dwóch lat, potem projekt, jeśli uzyska akceptacjęZarządu Województwa, wchodzi do realizacji. Tymczasem warszawska pracownia projektowa, która wygrała wówczas przetarg, na końcówce procesu projektowegozawiesiła nad nim prace. Sprawa trafiła do sądu. ZZDW mając na uwadze długość postępowań sądowych, nie czekał na rozstrzygnięcie iprzeprowadziłkolejny przetarg. Trzeba było zaczynać wszystko od nowa.

Termin oddania aktualnego projektu jest niestety również przekroczony,a ZZDW nalicza kary. Liczymy jednak, że tym razem sprawa zostanie zakończona pozytywnie. Trzeba jednocześnie pamiętać, że okres od zakończonej ZRiDem fazy projektowej, do przekazania placu budowy jest nadal dość długi. Zresztą sama procedura uzyskania ZRIDu może trwać do 3 miesięcy (w specustawie drogowej mowa jest o 90 dniach).

Gdy ZZDW otrzyma gotowy projekt ze ZRiDem,wystąpido Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych na inwestycję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni wojewódzcy na Sejmiku.

Rozbudowa DW151 na odcinku Świdwin – Łobez od lat była przewidywana do realizacji w ramach środków unijnych. Pierwotnie miały być to pieniądze z RPO WZ, teraz mowa jest o pieniądzach z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Równolegle z uruchamianiem finansowania, ZZDW przygotowuje przetarg na roboty budowlane. Wydział Budowy i Nadzoru potrzebuje około miesiąca na zapoznanie się z dokumentacją -na sprawdzenie wszystkich dokumentów, uzgodnień, pozwoleń i weryfikację kosztorysu inwestorskiego.

Gdy wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia przetargu są gotowe, a finansowanie inwestycji zapewnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ogłaszany jestprzetarg na roboty budowlane. Wykonawcy mogą zadawać pytania i składać oferty przez kolejne 35 dni, bo taki jest minimalny czas ogłoszenia w przypadku dużych inwestycji. Okres ten może zostać wydłużony, jeśli w trakcie przetargu wpływa dużo pytań od potencjalnych oferentów.

Po otwarciu ofert, trwa ich sprawdzanie. Do momentu wyłonienia wykonawcy mija zwykle około 1,5 miesiąca. Po wyborze, startujący w przetargu mają jeszcze 10 dni na wniesienie odwołania od tej decyzji.

To jednak nie koniec procedury, bo wybór i dokumenty muszą zostać przesłane do tzw. kontroli uprzedniejprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Po pozytywnej informacji od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, można podpisać umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Od tego momentu liczony jest,określony w przetargu,czas realizacji robót budowlanych. Czas ten zależy od zakresu rozbudowy lub przebudowy. W tym wypadku chodzi o rozbudowę blisko 17,5- kilometrowego odcinka.Podobne inwestycje są realizowane w przeciągu2 lat.

Rozbudowa czy przebudowa drogi to nie to samo co remont, w czasie którego odtwarza się tylko stan pierwotny nawierzchni drogowej. Rozbudowy polegają na doprowadzeniu drogi do parametrów drogi wojewódzkiej zalecanych w Ustawie o drogach publicznych. Chodzi o wzmocnienie konstrukcji, która musi przejmować wyższe obciążenia związane z ruchem pojazdów ciężkich. Powinniśmy uświadomić sobie, że przedwojenne drogi czy obiekty mostowe nie obsługiwały tirów. Drugą sprawą są konieczne poszerzenia drogi na odcinkach szlakowych do 7 m, plus budowa bezpiecznych poboczy. Oczywiście wiąże się to również ze zmianą linii nasadzeń drzew.

Biorąc pod uwagę długość procedur administracyjnych, rozbudowa tego odcinka może ruszyć dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Średnio od ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych do przekazania placu budowy mija od 4-5 miesięcy.

Dlatego już teraz ZZDW podjął decyzję o remoncie najbardziej zniszczonego, 1,72-kilometrowego odcinka między Słonowicami a miejscowością Półchleb. Remonty, gdzie odtwarzany jest tylko stan nawierzchni, nie wymagają projektów. Przy czym nie mówimy tu o remontach cząstkowych, w których punktowo uzupełnia się ubytki. Na tym odcinku jezdnia jest zbyt mocno wyeksploatowana i żadne remonty cząstkowenie zapewnią jej trwałości. Remont będzie więc obejmował frezowanie nawierzchni, a następnie zostanie tu położona nakładka z masy bitumicznej, która poprawi warunki jazdy do momentu gruntownej przebudowy całego odcinka Świdwin – Łobez.

Ten remont nie ma nic wspólnego z przyszłą rozbudową, której zakres będzie dużo większy.  Szacunkowy koszt planowanej rozbudowy będzie znany po zapoznaniu się z kosztorysem przygotowanym przez projektanta, akoszt realny - po otwarciu ofert przetargowych. 

Dla przykładu umowy na roboty budowlane na porównywalnych odcinkach opiewały np. na: 89,4 mln zł na 16-kilometrowej przebudowie DW152 między Starogardem a Świdwinem, a na 16,5-kilometrowym odcinku Świdwin–Połczyn Zdrój na 68,8 mln zł. Różnice wynikają z zakresu robót, np. koniecznej wymiany gruntów czy liczby obiektów mostowych i przepustów zakwalifikowanych do przebudowy. Dodać należy, że są to koszty samych robót budowlanych. Do tego dochodzą koszty dokumentacji, odszkodowania za przejęte grunty, koszty nadzoru zewnętrznego, a w razie konieczności również nadzoru przyrodniczego i nadzoru archeologicznego.

Harmonogram w pigułce:

  • ZRID – 3 miesiące
  • Przygotowanie przetargu -miesiąc
  • Przetarg – min 35 dni
  • Pytania od wykonawców – 1- 2 tygodnie dłuższa procedura
  • Sprawdzanie ofert – 1,5 miesiąca
  • Odwołania – 10 dni
  • Sprawdzanie przetargu w PUZP – 7 dni do 2 miesięcy
  • Umowa z wykonawcą 7-14 dni

Czyli od 231 do 298 dni co daje w przybliżeniu od 8 do 10 miesięcy (red.)© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.